Videreføring av inkluderende ferieaktiviteter i Oslo

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

150

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen starter planleggingen umiddelbart etter tildeling, spesielt med tanke på gjennomføring og booking av sommereaktivitetene. Informasjon til deltakerne vil deretter bli gjort med utdeling av påmeldingsskjema. Frivillighetskoordinator sammen med norsklærer har ansvar for informasjon til deltakerne på norskkurs og i mestringsaktiviteter, noe det brukes god tid til for å sikre at informasjonen er forstått. Informasjon og rekruttering av barn med foreldre fra barnehagen, gjøres av de to assistentene i prosjektgruppen med hjelp av barnehagestyrer. Rekrutteringen skjer alltid ved personlig kontakt, noe som fører til høyt oppmøte blant påmeldte og tilfredse barn og voksne. Vi gjør det på samme måte i god tid før alle feriene, starter med god informasjon, påmelding, utvelgelse og fordeling av plasser. Når det nærmer seg, gir vi tydelig informasjon om oppmøte, varighet, behov for påkledning og utstyr o.l. Flere frivillige deltar på hver aktivitet. De er viktige og er også involvert i planleggingen av aktivitetene. Prosjektmedarbeidere er med på gjennomføring av aktivitetene på aktivitetsdagene. Prosjektleder har jevnlige møtepunkt med prosjektgruppen før hver ferie hvor hun kvalitets sikrer at aktivitetene gjennomføres som planlagt og etter feriene hvor hun får umiddelbar tilbakemelding om hvordan det gikk med tanke på justeringer/endringer til neste ferie. Videre sørger hun for at evalueringsskjema blir utarbeidet og delt ut til deltakerne. De samlede tilbakemeldingene fra prosjektmedarbeiderne og evalueringene fra deltakerne, vil danne grunnlag for drøfting av justeringer av aktivitetene i neste omgang. Prosjektleder har ansvar for prosjektrapportering etter prosjektet er avsluttet, noe som skjer i samråd med prosjektgruppen.

Prosjektleder/forsker

Rune Fiskerstrand

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Videreføring av inkluderende ferieaktiviteter i Oslo
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
2023: kr 225 000, 2024: kr 175 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
31.05.2024
Status
Under gjennomføring