Videreføring av inkluderende ferieaktiviteter i Kristiansand

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

150

Fremdriftsplan

Ved en tildeling vil vi starte planleggingen umiddelbart. Noen av aktivitetene er avhengig av booking god tid i forveien og dette vil være det første vi går i gang med. Vi vil etablere prosjektgruppen og informere potensielle deltakere i aktivitetene om at prosjektet er startet og hvilke muligheter det innebærer for dem. De første aktivitetene vil bli gjennomført i mai hvis prosjektet blir tildelt støtte i tide til dette. Hver aktivitet krever mye forarbeid, siden vi må sikre at alle deltakere har forstått informasjonen riktig, selv om norsknivået hos mange deltakere er relativt lavt. Vi pleier derfor å sende informasjon i forkant på sms/WhatsApp og følge opp med telefon. I tidligere prosjekter har dette ført til svært høyt oppmøte blant påmeldte. Frivillige er viktige i prosjektet og flere frivillige deltar på hver aktivitet. De er også involvert i planleggingen av aktivitetene. Prosjektmedarbeidere er også med på gjennomføringen av aktivitetene på aktivitetsdagene. Prosjektleder holder kontakten med prosjektgruppen gjennom hele prosjektperioden. Brukerrepresentanten i prosjektgruppen har spesielt ansvar for å formidle tilbakemeldinger fra deltakerne. Eventuelle forslag til endringer underveis formidles til prosjektleder, som vil drøfte mulige justeringer med Stiftelsen DAM. Prosjektleder har ansvar for rapportering av prosjektet etter at prosjektet er avsluttet. Dette skjer i samråd med prosjektgruppen.

Prosjektleder/forsker

Anne Marit Stalleland

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Videreføring av inkluderende ferieaktiviteter i Kristiansand
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
2023: kr 314 000, 2024: kr 86 000
Startdato
20.05.2023
Sluttdato
31.03.2024
Status
Under gjennomføring