2.språk American Sign Language

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Tegnspråk er ikke internasjonalt. En norsk døv som bruker norsk tegnspråk vil ikke forstå en døv som bruker for eksempel fransk tegnspråk, her vil det bli brukt noen enkle visuelle tegn dem i mellom. Hørende som stort sett har engelskkunnskap og annen språkkunnskap, har lett for å kunne reise rundt i verden og kommunisere relativt greit med andre hørende. Døve derimot, har ikke de samme forutsetningene, derfor er det desto viktigere at døve kan lære seg et annet tegnspråk som de kan nyttiggjøre seg i utlandet. Det finnes mange kveldskurser hvor hørende voksne har muligheter til å få opplæring i for eksempel fremmede språk, både skriftlig og muntlig, i sine lokale studieorganisasjoner. Døve får ikke samme utbytte i slike kurssituasjoner. Nå er det flere og flere døve fra Norge som reiser som representanter eller turister i forskjellige sammen henger til verdenskongresser for døve, kultur, bistandarbeid og lignende. I slike sammenhenger er det vanlig med ASL (American Sign Language) som ”muntlig” kommunikasjonsspråk. I internasjonale sammenhenger er ASL mer utbredt enn for eksempel BSL (British Sign Language) eller såkalt internasjonalt tegnspråk.

 

Døve regnes som en transnasjonal minoritet. Transnasjonale døvearrangementer (sportslige, kulturelle og politiske) bidrar til at døve møtes, utveksler erfaringer og knytter bånd. Internasjonale døve tegnspråkforskere har i Amsterdam-manifesto (2001) foreslått at ASL brukes ved tegnspråkmøter som ett av to konferansespråk ved siden av engelsk.

 

Dette prosjektet har tatt sikte på å undervise i ASL og har blitt gjennomført over 2 semestre med to norske tegnspråklige lærere som er utdannet ved Gallaudet University i USA (Gallaudet er et tegnspråklig universitet). Første semester var det 14 deltakere, 6 døve og 8 hørende tegnspråktolker. Det ble også gjennomført et helgeseminar. På siste semester var antallet redusert til 11 deltakere pga. sykmelding og hyppige jobbreiser. Det er samlet inn kursmateriell med engelsk tekst og tegn og illustrasjoner til et kurshefte samt tegnspråk DVD. Det skal ta for seg ulike sentrale tegn som brukes i forskjellige sosiale og politiske sammenhenger, tegn i forbindelse med organisasjonsarbeid, døveidrett, bistandarbeid med mer.

 

Opplegget fra arbeidsbøker ” Signing naturally” med CD er egentlig tilegnet amerikanske hørende som ønsker å lære tegnspråk. Siden prosjektdeltakerne kunne norsk tegnspråk fra før, var flere av grunnleggende tegn som var i bøkene overflødige. I stedet ble det laget egne oppgaver med egne temaer for eks. mat, reiser, transport, kultur, organisasjon og lignende . Det ble også vist noen oppgaver fra CD’en som bruk til avlesningstrening. Det er gjort opptak til kursmateriell, som vil være ferdig redigert i løpet av april/mai 2008. Dette materiellet vil kunne brukes av andre arrangører av ASL-kurs, for eksempel Oslo døveforening.

 

En evaluering blant kursdeltakerne viser at de mener de har fått et godt grunnlag for å kunne bruke ASL i tegnspråkkommunikasjon.

Prosjektleder/forsker

Margaret Farstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
2.språk American Sign Language
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Rycon AS
Beløp Bevilget
2007: kr 190 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet