Kontaktperson

Arash Bagharzadeh

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Norges Døveforbund har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1998.

I 2024 har NOrges døveforbund fått støtte til11prosjektER
det utgjør13.714.960kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har NOrges døveforbund fått støtte til229prosjekter
totalt har norges døveforbund fått142.243.951kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Norges Døveforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter