Traumer, vold og PTSD på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Døve og hørselshemmede har økt sårbarhet og høyere risiko for å oppleve overgrep og relasjonelle traumer enn personer uten funksjonsnedsettelser, noe som bekreftes av fagmiljøet (NBHP, NKVTS). Døve/hørselshemmede er en sammensatt gruppe med ulike oppvekstvilkår som gjør at de individuelt og som gruppe/miljø er ekstra sårbare. Vi tror mange døve har blitt utsatt for ulike former for traumer gjennom livet, og at mange har manglet verktøy for å bearbeide dette. Vi tror også at mange døve har udiagnostisert PTSD/kompleks PTSD eller tror de har det uten å egentlig forstå hva diagnosen innebærer.

Målsetting

Lage god informasjon på norsk tegnspråk (med undertekster og klar tale) om traumer, vold og posttraumatisk stress-syndrom (PTSD) på i samarbeid med Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse/Oslo universitetssykehus og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Målgruppe

Døve og hørselshemmede (effektmålgruppe). Pårørende og andre nærpersoner, fagfolk i helsetjenesten og ellers i velferdssektoren som møter døve/hørselshemmede.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet er et informasjonsprosjekt som vil resultere i en serie på anslagsvis 10-12 informasjonsfilmer om traumer og PTSD på norsk tegnspråk med undertekst og fortellerstemme. Man vil koble sammen spisskompetanse om døve/hørselshemmede og psykisk helse (NBHP) og spisskompetanse om traumer og PTSD (NKVTS) og spisskompetanse på tegnspråklig informasjonsformidling (Supervisuell). Resultatet av prosjektet publiseres på tegn.tv og markedsføres og formidles gjennom alle kanalene til prosjektpartene på nett og i sosiale medier. NBHP har som en av sine oppgaver å formidle informasjon om døve/hørselshemmede og psykisk helse til andre deler av helsevesenet og samfunnet ellers, og filmserien vil inngå i dette formidlingsarbeidet. Filmserien vil tas i bruk som undervisningsmateriell til døve/hørselshemmede som får behandling ved NBHP. NKVTS har også i oppgave å bistå til formidling, undervisning, veiledning og rådgiving om vold og traumatisk stress. NDF står for den frivillige innsatsen gjennom sin medvirkning i prosjektet og øvrig rekruttering til en prosjektgruppe som følger prosjektet underveis for å sikre brukermedvirkning, gi innspill og tilbakemeldinger på skisser, manusutvikling og generelt fungere som testpublikum underveis.

Fremdriftsplan

August-desember 2022: Etablering prosjektgruppe med prosjektleder, representanter fra NDF, faglige samarbeidspartnere fra NBHP og NKVTS, distributør fra TV2 Skole og produksjonsleder fra Supervisuell. Utvikle manus og storyboard Planlegging og rekruttering av medvirkende Januar-september 2023: Opptak og etterarbeid Oktober 2023-mars 2024: Publisering og distribusjonskampanje Mai-juni 2024: Evaluering og sluttrapportering

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Traumer, vold og PTSD på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør med kun døve og hørselshemmede ansatte)
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring