IKT for døve seniorer på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

200

Fremdriftsplan

Prosjektleder har det overordnede ansvaret med planlegging, forberedelser og gjennomføring av kurs, spørreundersøkelser samt instruksjonsmanual / mal til undervisningopplegg. Prosjektgruppen møtes 3 ganger ila prosjektperioden for å bistå prosjektleder med informasjon om målgruppa ved behov, og annet nødvendig informasjon for å sette prosjektleder i kontakt med gjeldende lokallag ifbm. planlegging og gjennomføring av kurs, inkludert samarbeid med frivillige i lokallagene som skal assistere prosjektleder og deltakere under kursene. Både kurs og oppfølgings- og veiledningsaktiviteter skal holdes ved den enkelte lokallag, ettersom eldre døve er blant de mest hyppige brukerne av lokallagene, som fungerer som rene tegnspråkarenaer og trygge møteplasser. Prosjektet vil bidra til at frivillige i lokallag får den nødvendige erfaringen som trengs for å gjennomføre oppfølgings- og veiledningsaktiviteter for eldre døve i lokallagene etter prosjektslutt. April 2023 – 1.05.23 / Prosjektleder og prosjektgruppa møtes opp til planlegging og forberedelse av kursopplegg, info og påmelding til kurs via sosiale medier og lokallagene. 1.05.23 – 30.11.23 / Gjennomføring av kurs innen IKT-opplæring og digital kompetanse for eldre i utvalgte lokallag. Spørreundersøkelse av deltakerne på slutten av hvert kurs. Produksjon av mal eller instruksjonsmanual til fremtidige undervisningsopplegg. Oppfølgings- og veiledningsaktiviteter av deltakerne i samarbeid med frivillige. 1.12.23 – 31.03.24 / Ferdigstilling og distribuering av mal/instruksjonsmanual til lokallagene. Informasjonsformidling om prosjektet til det øvrige døvemiljøet via NDFs mediekanaler (hjemmesiden, SoMe). Artikkel i Døves Tidsskrift etter prosjektslutt. Slutt- og regnskapsrapportering.

Prosjektleder/forsker

Niels Kristensen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
IKT for døve seniorer på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 110 000, 2024: kr 40 000
Startdato
20.04.2023
Sluttdato
31.03.2024
Status
Under gjennomføring