Samlivs-dvd på tegnspråk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Samlivs-DVD på tegnspråk er en DVD med veiledning og rådgivning for par, basert på PREP-modellen. PREP er en anerkjent og forskningsbasert teori for parforhold, og norsk rettighetsinnehaver er Samlivssenteret Modum Bad. PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv. PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. PREP er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bad. Studier viser at par som har gått på PREP-kurs har opptil 50% større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen.

 

For døve som kommuniserer på tegnspråk, er PREP-kurs mindre tilgjengelig enn for hørende. Dette gjelder også rådgivning ved familievernkontor, da døve må bruke tegnspråktolk. Dette, samt andre faktorer, gjør at terskelen for å få tilbud om PREP-kurs og parrådgivning blir høyere for døve enn for hørende. Dette gjør at døve har dårligere tilgang på informasjon rundt samlivsrådgivning enn hørende, noe vi vil rette på med samlivs-DVDen.

 

Innholdet i DVDen er tematisk oppbygd etter kursmateriell fra PREP-kurs. Vi veksler mellom programledere og dramasekvenser, der vi har skuespillere som viser eksempler på temaer innen parforhold. Gjennom å vise konkret situasjoner der PREP kan være til hjelp, gjør vi PREP tilgjengelig for døve på tegnspråk og på en visuell måte. DVDen er også tekstet på norsk for tunghørte eller hørende.

 

Samlivs-DVDen blir distribuert gratis til alle som mottar Døves Tidsskrift og blir gitt bort til institusjoner, skoler, kurssentre, døveforeninger og andre interesserte. Bare distribusjon med Døves Tidsskrift alene vil nå over 50% av landets ca. 5000 døve. Vi vil også sende eksemplarer til HLF og tilby dem å dele den ut til sine medlemmer.

 

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Samlivs-dvd på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Døves media
Beløp Bevilget
2007: kr 120 000, 2008: kr 770 000
Startdato
01.06.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet