Døve foreldre må også vite hva som skjer

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Seksuelle krenkelser og overgrep mot barn og unge er et alvorlig og aktuelt tema. Noen barn har døve foreldre. Hvordan skal voksne døve kunne være der for barn og unge som trenger det når de ikke har full tilgang på informasjon? Hvordan skal de kunne snakke med barn og unge om grensesetting og relasjoner når de ikke engang vet at det er et høyaktuelt tema? Barneombudet anbefaler at man skal snakke om hva barn og unge opplever på internett og om hva seksuelle krenkelser som slutshaming, groping og utnytting av fulle personer innebærer. Da må informasjon gjøres tilgjengelig på tegnspråk.

Målsetting

Gjøre informasjon om seksuelle krenkelser og overgrep mot barn og unge tilgjengelig på norsk tegnspråk. Siden norsk tegnspråk er et gestuelt‐visuelt språk, må informasjonen formidles i film/filmklipp. Informasjon skal styrke foreldrene i deres foreldrerolle og gjøre dem i stand til å beskytte barna.

Målgruppe

Resultatmålgruppe: Døve foreldre og voksenpersoner med norsk tegnspråk som førstespråk. Effektmålgruppe: Deres barn.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet gjennomføres som informasjonsfilmprosjekt. Vi har erfaring fra tidligere Extraprosjekter: «Hjelp! Barnet mitt hører ikke» og «Psykisk helse» (med Tankevirus‐modellen på norsk tegnspråk) og «Du er ikke alene», om vold i nære relasjoner. (Begge produsenter av «Du er ikke alene» er i dag ansatte i Supervisuell.) Alle filmene kan ses på tegn.tv: http://tegn.tv/film/hjelp‐barnet‐mitt‐horer‐ikke/ (OBS: resultatmålgruppe er talespråklige) http://tegn.tv/film/psykisk‐helse/ http://tegn.tv/film/du‐er‐ikke‐alene/ Vi har solid erfaring med denne typen produksjoner. Konkret vil vi lage 7 til 15 enkeltvideoer (se mer i prosjektbeskrivelse om prosessen), som vi distribuerer direkte til målgruppen. Vi vil følge samme modell som «Hjelp! Barnet hører ikke» hvor vi sprer ett og ett klipp om gangen, gjerne på samme dag og tidspunkt hver uke, på Facebook og Instagram. Hver post promoteres mot en definert målgruppe, og vi sørger for delinger med andre aktører og grupper (f.eks. NDF, NDFU, grupper som «Hørselshemmet – hva så?» som er en lukket gruppe med over 6000 medlemmer). Filmene vil også ligge permanent tilgjengelig på tegn.tv, slik at de alltid er lett tilgjengelig for alle som vil vise til filmene.

Fremdriftsplan

Høst 2018: Manus, research, planlegging Vår 2019: Filmopptak Høst 2019: Postproduksjon, planlegge distribusjon Vår 2020: Distribusjon Se prosjektbeskrivelse for mer utfyllende fremdriftsplan!

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

SOS sluttrapport 29.5.pdf

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Døve foreldre må også vite hva som skjer
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell
Beløp Bevilget
2018: kr 445 000, 2019: kr 390 000
Startdato
30.07.2018
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring