Sikrer besøk til døve

Norges Døveforbund og Vestfold Tegnspråkforening skal i gang med et viktig prosjekt for å hindre sosial isolasjon for døve eldre i regionen.

For døve eldre bidrar språkbarrieren ofte til ekstra isolasjon ved at de ikke kan benytte de samme dagsentertilbudene som andre. Derfor styrker Norges Døveforbund og Vestfold Tegnspråkforening besøksvenntilbudet. Illustrasjon: Adobe stock

De sosiale aktivitetene i Vestfold Tegnspråkforening har måttet reduseres som følge av korona, og nå tar de grep for passe på at eldre som ønsker det skal få hjemmebesøk. Foreningen rekrutterer frivillige som kan tegnspråk. De vil kurses i smittevern slik at tilbudet skal oppleves som trygt blant de eldre.

Prosjektet når bredt

Både eldre som selv tar kontakt, eldre medlemmer i foreningen og andre eldre med tegnspråk som sitt morsmål vil være målgruppen for prosjektet. Ved å finne ut hvem i disse gruppene som er ensomme, isolerte, eller trenger hjelp til praktiske gjøremål kan mange få en enklere hverdag.

– Eldre døve har kanskje ikke samme tilbud som eldre hørende. Eldre døve trenger besøksvenn som kan tegnspråk, sier prosjektleder Christine Dahl.

Der hørende eldre kan ha tilbud eksempelvis på dagsenter eller med besøksvenn fra andre organisasjoner, er det en språkbarriere som må sikres for at døve eldre skal ha glede av slike tilbud. Gjennom en besøksvenn som kan tegnspråk vil også de eldre få bedre kontakt med samfunnet rundt, og tilpasset informasjon om nyheter. Flere får ikke med seg informasjon og nyheter.

Prosjektet vil på den måten sikre både menneskelige behov for kontakt og gi bedre oversikt over hva som skjer i samfunnet. De som ønsker kan også få hjelp til å gå i butikken eller til andre ærend.

Frykt hindrer flere i å komme seg ut

Ved å komme på hjemmebesøk reduseres isolasjon og ensomhet, samtidig som de eldre kan føle seg trygge. Dette er tilpasset den enkeltes behov og er aktivitet med lav risiko for smitte.

Prosjektleder Christine Dahl forteller at det ikke er alle som er i stand til å kjøre bil, og at det i dagens situasjon ikke føles trygt å bruke kollektivt for å komme seg ut.


Søknadssammendrag

Vestfold Tegnspråkforening er en frivillig organisasjon og en interesseforening for døve, hørselshemmede og andre som bruker tegnspråk i Vestfold og omegn. Vi er et lokallag under Norges Døveforbund.

Under koronaepidemien har vi måttet redusere vår sosiale aktivitet. Dette rammer spesielt de eldste medlemmene, av flere årsaker. Den ene er frykt for korona siden eldre er sårbare og i risikogruppene. Mange har også ulike helseutfordringer. Ikke alle er i stand til å f.eks kjøre bil, men bruker kollektivtransport (buss, tog), og ikke alle tør å bruke kollektivtrafikk for tiden.

I dette prosjektet vil vi organisere besøk til de eldre som har tatt kontakt med oss, og som vi vet er ensomme og isolerte. Prosjektets aktivitetsområde vil være Vestfold og omegn, det vil si primært tidligere Vestfold fylke, men vi vil også ha aktivitet i naboområder så lenge det er innenfor rimelig reiseavstand (f.eks Telemark). Målet er 2-3 besøk per uke per bruker.

I tillegg går vi gjennom medlemslistene våre og spør alle som er over 50 år om de har behov for besøk og/eller hjelp til å handle eller andre småærender. Vi besøker også personer i prosjektets målgruppe (døve/døvblinde og eldre) som bor innenfor prosjektets geografiske aktivitetsområde selv om de kanskje ikke er medlem akkurat i år eller f.eks er medlem i en annen døveforening utenfor Vestfold. Disse når vi gjennom vårt nettverk.

Prosjektaktiviteten er primært basert på frivillig innsats, men prosjektleder får dekket noe arbeidstid og vi dekker reiseutgifter for frivillige og andre omkostninger i prosjektet. Prosjektgruppen vil bestå av frivillige fra Vestfold Tegnspråkforening eller i nettverket rundt medlemmene. Prosjektleder er Christine Dahl. Alle som medvirker i prosjektet vil kurses i smittevern i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

Målet er å igangsette ordningen 19. oktober. Prosjektet varer fra oktober 2020 til ut 2021.

Prosjektleder

Christine Dahl

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Besøksvenn for eldre døve i Vestfold og omegn
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
Kr 96.000
Startdato
03.10.2020