Seniorferie Kristiansand

Søknadssammendrag

Kristiansand har mer en 18’000 innbyggere over 65 år, og mange eldre har fått dårligere livskvalitet under pandemien. Isolasjonen og passiviteten under pandemien har bidratt til økt ensomhet, engstelse og mindre livsglede. Behovet for opplevelser, minner og sosial omgang er høyt. Kristiansand Røde Kors har aktiviteter for denne målgruppen, men under pandemien har dette vært noe begrenset da institusjoner har måttet holde besøkende ute. Mange hjemmeboende har også skjermet seg fra omverden og gått i selvpålagt karantene da de enten er i risikogrupper eller rett og slett har vært usikre. Nå ser vi at samfunnet begynner å åpne opp igjen, men det er fortsatt mye ensomhet og det trengs flere tiltak.

I noen Røde Kors-distrikt har man satt i gang Seniorferie med stor suksess og Kristiansand Røde Kors skal i 2022 gjennomføre en pilot. Seniorferie Kristiansand vil bestå av to turer i august og september for eldre bosatt i kommunen.

Målet er å bidra til økt livsglede, styrke sosiale nettverk og redusere ensomhet for sårbare eldre i kjølvannet av pandemien. Dette vil vi gjøre gjennom å arrangere kortreiste ferieopplevelser, som bidrar til økt sosialt samvær og livsglede blant eldre.

Målgruppa for Seniorferien er eldre som står uten nettverk eller andre tilbud, både fra institusjon og hjemmeboende. Oppholdene er et åpent ferietilbud for eldre som har lite muligheter til å reise på egenhånd, uavhengig av om dette er grunnet lite nettverk, økonomi eller helse. Alle opphold er gratis for deltakerne. Oppholdene er lagt til Røde Kors-senteret Eidene på Tjøme, som har lang erfaring med tilrettelagte aktivitetsopphold for mennesker med ulike behov. Vi planlegger med totalt cirka 70 deltakere.

Etter piloten ønsker vi å dele våre erfaringer med de andre lokalforeningen i distriktet gjennom Agder Røde Kors, slik at det eventuelt kan være mulig å etablere lignende aktiviteter andre plasser i distriktet.

Prosjektleder

Terje Lysholm

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Seniorferie Kristiansand
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
08.04.2022