Kontaktperson

Jorunn Bakke Johannessen

Røde Kors hjelper mennesker i Norge og internasjonalt. Organisasjonen har frivillige til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp, og målet til organisasjonen er å avdekke og hindre nød, gi rask respons og lindre når krisen oppstår, samt å bidra til å styrke lokalsamfunnet.

Røde Kors har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2017.

i 2024 har røde kors fått støtte til26prosjektER
det utgjør1.417.000kroner
siden første tildeling i 1997 har røde kors fått støtte til602prosjekter
totalt har røde kors fått173.278.971kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Røde Kors:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter