Familiegruppa – styrket innsats mot barn av straffedømte

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Med dette prosjektet er vår ambisjon å utvikle «Familiegruppa» til å bli et helhetlig tilbud som skal gi langvarig positiv effekt for deltakerne: Vi skal etablere og tilby samtalegrupper for foreldre på Tilbakeføringssenteret G26, og vi skal gi kompetanseheving av frivillige i Familiegruppa. Med frivillige som ressurs skal vi fortsette å arrangere aktiviteter og turer med familiene, men med større fokus på kurs og aktiviteter som gir barna og foreldrene kompetanse og kunnskap de kan ha nytte av videre. Vi vil ha samtalegruppene “Foreldrerefleksjon” for foreldre i Familiegruppa. Dette i form av samtalegrupper og erfaringsutveksling. Vi ønsker ukentlige samtalegrupper i G26 for foreldre med fokus på utfordringen m/foreldrerollen og hvordan styrke relasjonen med barna både under og etter soning. Gruppene på 6-8 deltakere (foreldre) skal gå over en periode på 8 uker, 1 gang i uka. Mål om 3 grupper i året. De frivillige skal kurses i samarbeid med Kirkens Bymisjon – Robust, til å holde disse gruppene. Robust vil tilby våre frivillige kurs i deres metode; Narrativ Terapi og har sin spisskompetanse innenfor narrativ og styrkende tilnærming. Et viktig prinsipp i den faglige tilnærmingen er at det aldri er foreldrene som er problemet. Det er problemet som er problemet. Vi inntar en anti-individualistisk tilnærming der problemhistorien nyanseres gjennom andre og mer foretrukne historier. Dette krever samhandling med foreldrene om å identifisere verdier og holdninger som kan motvirke problemet, og derigjennom bygge en foretrukken identitet. I tillegg vil vi gjennomføre: – 2 aktiviteter i måneden for foreldre og barn, for å skape gode fellesopplevelser (200 unike deltakere per år) – en fast aktivitet i måneden for barna på Tilbakeføringssenteret i G26 – 2 overnattingsturer for familiene i året, i forbindelse med skoleferier (50-70 deltakere per tur) – styrke frivilligheten, og etablere en stabil og selvstendig frivilliggruppe som jobber med familiene (8-10 frivillige) En antatt virkning av prosjektet er at foreldrene får positiv kontakt med deres egne barn, og kjenner på verdighet og mestring. Samtalegruppene vil styrke foreldre/barn relasjonen og minske følelsen av å ikke ha mestret foreldreoppgaven. Å gjenoppta kontakten med barna kan på lang sikt ha preventiv virkning som får de raskere ut av den kriminelle spiralen. Det totale målet for gruppene er økt selvfølelse og kunnskap om foreldrerollen, vi har satt et mål om at minimum 80% skal oppleve økt mestring av foreldrerollen. En annen positiv virkning vil være å lære strategier for å håndtere hverdagen etter gjenopptatt kontakt med barna. Noen av barna har hatt lengre brudd i relasjonen eller begrenset kontakt til og med en eller to av sine foreldre, grunnet fengselsopphold. Barna får en trygg arena med trygge voksne til stede der de kan utfolde seg fysisk og bli kjent med sine foreldre gjennom aktiv lek og aktiviteter.

Prosjektleder

Eileen Aall Svendsen

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Familiegruppa – styrket innsats mot barn av straffedømte
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2025: kr 750 000, 2026: kr 750 000
Startdato
01.01.2025
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring