Musikk og kos med middag for eldre

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I sommer har besøkstjenesten i Røde Kors hatt et samarbeid mellom flere lokale foreninger (Salangen, Ibestad, Dyrøy, og Lavangen), hvor de ensomme eldre fikk delta på turer og middager sammen med andre fra nabo-kommuner. Dette var en enorm suksess, da de hadde mye å dele, både historier og samtaler. Vi ønsker å få til arrangement i adventstiden for disse eldre, da behovet for å komme seg ut, og møte andre er veldig stort etter covid-19 – tiden.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker å invitere de som har besøksvenner gjennom Røde Kors – og andre ensomme i fire kommuner til en koselig kveld med felles middag og musikk. VI ønsker å lage to slike kvelder, hvor vi setter sammen to – og to lokalforeninger. Arrangementene skal finne sted på restaurant. Vi inviterer en av lokalforeningene over til den andre på arrangement kveldene. Setter opp buss, for transport. Det vil bli frivillige med i bussen, for å ivareta trygghet.

Antall deltakere

80

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Et slikt arrangement vil ha stor betydning for deltagerne i form av å møte venner som de ikke har sett på flere år. De vil få nye venner, og kunne være ute i sosialt lag hvor ting er lagt til rette for nettopp dem. At det er ok å høre dårlig, det er greit å bruke gåstol eller måtte ha en arm og holde i når man skal bevege seg. Å kunne få ha en samtale med andre på samme alder, med samme erfaringer i livet, etter et par år hvor de gamle har vært redde for å gå ut av huset pga smitte. Vi ønsker å berike livet med latter i samtalene, og musikk som skaper minner og tar de tilbake i tid. Noe å fortelle sine nærmeste om, og glede seg til. En annerledes opplevelse i en kjedelig hverdag som ofte består av det samme for våre eldre. Å kunne få servert en middag, med dessert og kaffe til, som imøtekommer både næringsbehov, og øynene til deltagerne, vil også være godt for helsen. Vi har allerede fått spørsmål om vi skal arrangere noe slikt som dette, da de eldre føler seg isolert hjemme. Vi hjelper med å hente/bringe, slik at de som trenger en hånd og holde i – får det, innenfor trygge rammer. Hele kvelden skal legges opp på deres primisser.

Plan for gjennomføring

Vi vil ta imot påmeldinger til disse kveldene så snart som mulig. Alle aktivitetslederne i lokalforeningene har egne lister og kontakter som vil bli satt opp, og deltagerne kontaktes så snart som vi har fått penger til prosjektet.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

VI ønsket å skape en trygg plass for de som er ensom for å komme seg ut etter covid-19 perioden, i trygge omgivelser, hvor vi kunne skape en trygg arena, med god mat. Vi inviterte til konsert med OJ Hanssen, og god mat.

Gjennomføring

Dette ble et prosjekt med utrolig gode resultater. Det ble avholdt flere konsertert, middager, lunsjer og kaffekos for eldre ensomme pensjonister i fire kommuner. Samarbeidet mellom besøkstjenestene i de fire foreningene var også utrolig godt. Det ble veldig kjærkomment tilbud etter covid-19 tiden, hvor de fleste har følt på isolasjon og ensomhet. 2 konserter ble avholdt på Garsnes Brygge med servering av middag og lunsj, med påfølgende kaffe. En konsert på Lavangsheimen i Lavangen for beboerne der som ikke kom seg ut. Der ble det servert kake og kaffe, og de storkoste seg med julemusikk fra OJ Hanssen. Prosjektet ble startet før den opprinnelige tiden for å rekke å avslutte, og det måtte godkjennes ny dato av DAM på prosjektet. Dette pga feil avtaler mellom restaurant, besøkstjenestene, og artist.

Resultater og virkninger

Veldig vellykket arrangement. Vi skulle gjerne videreført opplegget vi har hatt om vi hadde penger til det. Det er tydelig at ikke alle ensomme eldre tørr å gå ut i verden igjen etter å ha vært isolert hjemme i lang tid. Så en arena for å trygge, og imøtekomme de på deres betingelser er nødvendige. Det vi har lært av dette prosjektet er videreformidlet til besøkstjenestene rundt om i deler av distriktet, og danner nå grunnlag for små og trygge arrangement som de hjemmeboende blir invitert ut på.

Prosjektleder

Wenche Kanstad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Musikk og kos med middag for eldre
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2022: kr 80 000
Startdato
20.12.2022
Sluttdato
23.12.2022
Status
Avsluttet