Bedre med Besøksvenn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange personer med demens (PMD) kjenner seg utenfor, og har mistet mye av sitt nettverk. Det er en mangel på frivillige organisasjoner som har aktiviteter for PMD, noe som kan knyttes til usikkerhet rundt hva som kreves av den enkelte frivillig og hvilke aktiviteter som treffer både PMD og frivillige. Innen demensomsorgen har man også lite dokumentasjon av frivillighetens rolle og betydning ovenfor PMD.

Målsetting

Hovedmålsettingen for prosjektet er å teste ut ulike modeller for frivillighet inn i et pasientforløp for hjemmeboende personer med demens.

Målgruppe

Målgruppen Hjemmeboende personer med demens som bor i Kristiansand.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Røde Kors ønsker i prosjektperioden å teste ut ulike modeller av frivillighet rettet mot målgruppen PMD. En del av prosjektet vil være å tilby én-til-én besøk. I tillegg vil en viktig del av innovasjonen i prosjektet være å finne lavterskel møteplasser som besøksvenn- og vert kan delta på og som ikke utfordrer at PMD må kunne kommunisere normalt, men at samværet likevel kan gjennomføres uanstrengt for begge parter. Arenaene vil kunne dreie seg om alt fra (følge til) trim og trening, til turer, samtalegrupper, koble på Besøksvenn med hund i regi av Røde Kors, kulturtiltak osv. Prosjektleder vil i samarbeid med frivillig ledere rekruttere frivillige inn i prosjektet, og de skal kobles på hjemmeboende PMD i tre grupper, hvor det i hver gruppe er ca 30 personer.

Fremdriftsplan

Ansettelse av prosjektleder juli 2019 Aug 2019, oppstart av første gruppe deltakere i prosjektet (hjemmeboende PMD) ca 30 stykker. Feb 2020, oppstart av andre gruppe deltakere (hjemmeboende PMD) ca 30 stykker. August 2020, oppstart av tredje gruppe deltakere (hjemmeboende PMD) ca 30 stykker. I alle tre gruppene vil frivilligheten kobles på, og ulike modeller av aktiviteter vil testes ut. I 2021 vil ekstern og intern formidling stå i fokus

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Bedre med Besøksvenn.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Bedre med Besøksvenn
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2019: kr 600 000, 2020: kr 600 000, 2021: kr 600 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet