Fellesverket Stavanger

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Stavanger kommune har gjennom samarbeid uttrykt utfordringer som har utviklet seg blant ungdom, og behov for åpne møteplasser som ikke er interessespesifikke, og med særlig søkelys på ungdom fra 15/16 år og oppover. De melder store utfordringer med større ansamlinger ungdom på friområder og i sentrum, som følge av tilbud som er blitt borte under pandemien som gjør at enda flere ungdommer mangler steder å være. Røde Kors Stavanger styrker derfor sin innsats for sårbare unge i eget lokalmiljø og vil motvirke marginalisering og utenforskap ved å samle aktivitet i et Fellesverk i Stavanger sentrum

Målsetting for prosjektet

– 750 ungdommer skal benytte seg av ett eller flere tilbud som Fellesverket Stavanger tilbyr pr år. – Særskilt sårbare ungdommer skal jobbes særlig med og nås gjennom samarbeid med kommunale instanser. – 450 individuelle ungdommer skal benytte seg av mer enn en aktivitet – 120 kursede frivillige

Målgruppe

Fellesverket Stavanger skal være for ungdom mellom 13-25 år, med særlig fokus på ungdom som vokser opp i lavinntektsfamilier eller har en utfordrende oppvekst.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

750

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Stavanger Røde Kors vil etablere et Fellesverk, en åpen møteplass for ungdom. Et lavterskeltilbud hvor ungdommene kan komme når de vil. Her skal de føle seg sett og hørt av andre voksne (frivillige), og ha mulighet til å finne på aktiviteter som ikke koster noe. Etter skoletid vil det være mulighet for å få hjelp med leksene. Vi vil tilby muligheter for å få arbeidstrening, slik at sårbar ungdom kan få mulighet til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring og kompetanse. Fellesverket vil samarbeide med ulike instanser som for eksempel NAV, kommunale instanser etc. som kan tilby rådgivning.

Fremdriftsplan for prosjektet

Under etableringen og i startåret vil vi jobbe tett med ungdommene i ekspertgruppen og deres kontaktnettverk for å skape brukerrettet aktiviteter på Fellesverket. 2022: bygge opp driften, etablere ungdomsaktiviteter. Gjøre tilbudet kjent for målgruppen 2023: bygge opp og videreutvikle Fellesverket Stavanger, utvikle samarbeid med flere instanser, samt finne nye og videre inntektskilder for videre drift

Prosjektleder

Vilja Mundheim

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Fellesverket Stavanger
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000, 2023: kr 700 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring