Mat, mening og mestring

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Forskning viser at under halvparten av norsk ungdom følger kostholdsrådene og at mange ungdommer mangler kunnskap om ernæring og det å lage mat fra bunnen av hjemme. Selv ser vi at mange unge har et høyt inntak av energidrikker og brus med høyt sukkerinnhold, og spiser mye boller og “fast food”. Dette tror vi har en sammenheng med at mange unge sliter med trøtthet, nedstemthet og skolemotivasjon. I tillegg vet vi at mange ungdommer ikke lenger samles med familie og venner rundt middagsbordet hjemme. Ungdommene på Fellesverket lenge etterspurt et variert mattilbud og matkurs i arbeidstreningen.

Målsetting for prosjektet

Det overordnede målet med prosjektet, er at ungdom skal få bedre kosthold og økt forståelse for sammenhengen mellom god ernæring, fellesskap rundt måltidet og god fysisk og psykisk helse. I tillegg ønsker vi å gi ungdom gode matvaner og mestring i å lage mat fra bunnen av.

Målgruppe

Ungdom mellom 15 og 25 år. Spesielt ønsker vi å nå med sårbare ungdommer som mangler kunnskap om riktig kosthold, og som sliter med motivasjon og overskudd.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

450

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

På Fellesverket, som er et ressurssenter for ungdom med sosial møteplass, leksehjelp, arbeidstrening og gatemegling, er kjøkkenet, ungdomskafeen og maten som serveres, selve hjertet av virksomheten vår. Det er fordi mat betyr enormt mye for ungdommene som kommer til oss. Mange har ikke spist hele dagen, har dårlig råd og mangler de gode sosiale rammene hjemme rundt måltidene. Vi opplever at dårlig økonomi og fravær av voksenpersoner som har tid til å lage mat sammen med ungdommene på kjøkkenet, gjør det vanskelig for mange å ha et ernæringsriktig kosthold. Vi som lavterskel ungdomsarena har vi derfor en stor mulighet til å skape interesse for kosthold og ernæring, legge til rette for gode matvaner og invitere ungdommene våre med på kjøkkenet. En forutsetning for å lykkes med prosjektet, vil være å ansette en faglært kokk som er flink med ungdom, og som vil ha ansvaret for planlegging, innkjøp, budsjett, opplæring og koordinering av kurs og frivillig deltakelse. Vi vil bygge gode team med ungdommer på arbeidstrening som deltar i prosjektet. Sammen med kokken vil de lage maten og drive kafeen. I tillegg vil vi arrangere flere matkurs, temakvelder og eventer hvor vi både deler måltid sammen og debatterer viktige saker.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet vil gi opplæring til ungdommer og frivillige i det å lage mat, drive et kjøkken og kafe på en profesjonell og økonomisk måte (på studentbudsjett). Etter endt prosjektperiode vil deltakerne enkelt kunne håndtere planlegging, budsjett, bærekraft (gjenbruk og reduksjon av svinn, kortreist mat), hygiene, ernæring, håndtering av råvarer, hvordan lage ulike retter, oppbevaring av rester og å arrangere større middager med et faglig innhold.

Prosjektleder

Susann Angell

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Mat, mening og mestring
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2022: kr 300 000, 2023: kr 550 000, 2024: kr 550 000
Startdato
31.01.2023
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring