Hodebra – bedre – best! abc for god psykisk helse i frivilligheten i Trøndelag

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

200

Fremdriftsplan

Oppstart prosjekt og rekruttere partnere, ansvarlig: prosjektleder. Partnerne forplikter seg til egeninnsats i prosjektet og deltakelse gjennom hele prosjektperioden. Oppstartmøte: prosjektleder. Partnere blir kjent med hverandre og prosessen. Kartlegger forforståelse, forventninger, rammer, roller, behov og felles kjøreregler for partnersamarbeid, samhandling og forventet produksjon. Valg av fokusområder for innovasjonsprosesser: Kontaktpersoner i partnerorg. Partnerne velger fokus for ønsket innovasjonsområde i egen organisasjon. Disse fokusområdene danner grunnlaget for det videre utviklingsarbeidet i prosjektet, ledet av arbeidsgruppen og prosjektleder. Utvikle og gjennomføre innovasjonsverksted: prosjektleder m/arbeidsgruppen. Planlegge og gjennomføre innovasjonsverksted med partnerorganisasjonene i prosjektet med ledelse, frivillige, tilretteleggere og brukere. Design Sprint, Open Space eller Framtidsscenarier kan være aktuelle verkstedsmodeller. Nye og nyttige løsninger testes i partnerorganisasjonene: kontaktpersoner i partnerorganisasjonene. Fokusområdene rammes inn med åpne problemstillinger (basert på rotårsaker til valgte utfordring) som legges til grunn for utforsking og samskaping i innovasjonsprosesser. Brukerens behov er i fokus. Formålet er å utvikle og implementere nye kreative løsninger (nytt og nyttig) som forbedrer organisasjonenes praksis (prosesser, produksjoner), for å fremme inkludering og psykisk helse, med utgangspunkt i kjerneaktiviteter. Prosessen bygger på smidig tankesett som fremmer trygge rammer for samhandling, bruk av deltakernes kompetanse, kunnskapsbygging og løpende levere verdi og nyttige løsninger for partnerne. Sammenfatte erfaringer: arbeidsgruppe. Strukturell sammenligning av resultater. Sluttrapport: prosjektleder.

Prosjektleder/forsker

Lisbeth Lein

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Hodebra – bedre – best! abc for god psykisk helse i frivilligheten i Trøndelag
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
20.03.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring