Henry veileder

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

500

Fremdriftsplan

Hente inn tilbud: prosjektleder Prosjektleder innhenter tilbud gjennom anbud ved oppstart av prosjekt. Sammen med aktuelt byrå vil det utvikles en detaljert prosjekt- og fremdriftsplan for å sikre at gjennomføring av filmen er i henhold til prosjektperiode. Rekruttering av deltakere: prosjektleder og byrå Rekruttere voksne i målgruppen for å kartlegge behov, slik at vi kan utarbeide og tilpasse innholdet i filmen. Brukere involveres underveis i prosessen slik at nødvendige justeringer blir utført. Skoler/barnehager vil rekrutteres med forespørsel om å delta i utformingen av filmen slik at vi får et best mulig visuelt bilde av hvordan Henry kan brukes. Evaluere og justere etter behov fra tilbakemeldinger underveis i redigeringen. Utvikling av konsept: prosjektleder, enhetsleder frivillighet, seniorrådgiver førstehjelp og byrå Ideutvikling av manus ca. 2-3 dager sammen med byrå og ca. 2 dager i egen organisasjon etter vi har samlet inn datagrunnlag. Innholdet vil tilpasses det fysiske læringsopplegget med Henry dukken, og det digitale tilbudet på Salaby. Produksjon: prosjektleder, byrå, frivillige og/eller deltakere Produksjon av 1 veiledning/inspirasjonsfilm, samt 1 kortfilm som kan brukes i SoMe. Innspillingen vil foregå over en periode på ca. 3-4 dager. Byrå vil gjennomføre redigering av film i etterkant med tilbakemeldinger fra prosjektleder, ca. 3-4 dager. Kommunikasjon og markedsføring: prosjektleder, enhetsleder frivillighet, seniorrådgiver førstehjelp Utarbeide en kommunikasjonsplan om hvordan vi når ut til voksne i barnehager/skoler og frivillige i Røde Kors med filmen. Informasjon sendes direkte til barnehager og skoler. Evaluering – veien videre: prosjektgruppe Evaluering kontinuerlig fra start til slutt Rapportering gjennomføres av prosjektleder

Prosjektleder/forsker

Renate Nordbø Idland

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Henry veileder
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 215 000, 2024: kr 85 000
Startdato
01.05.2023
Sluttdato
30.04.2024
Status
Under gjennomføring