Lyser opp hverdagen

Det er lettere å komme seg ut når man har noen å gå sammen med. Nettopp det er det Haugesund Røde Kors sitt prosjekt “Lyspunktet” tilbyr.

Nordmenn lever lengre og lengre, og bor hjemme lengre og lengre. Mange eldre har god helse men har kanskje mistet noen av de vennenne som de hadde før. Det er ikke så lett å komme seg ut hvis man ikke har noen å dra ut sammen med. Dette ville Haugesund Røde Kors gjøre noe med.

Hjemme alene

– Lyspunktet er et unikt prosjekt som retter seg mot hjemmeboende pensjonister i Haugesund. Vi bor gjerne tett sammen, men det er bare tilfeldig at man møter på naboen forteller prosjektleder Gunvor Steffensen.

Mange føler på det å være ensom blant mange mennesker. Her kommer prosjektet Lyspunktet inn og tilbyr ukentlige treff sammen med en klubbvert som binder klubben sammen, sier hun.

– Vi har foreløpig fire klubber, det er tur, film, hobby og kafé-treff som er tema for disse gruppene. Totalt er det 19 aktive deltakere i klubbene og vi ser at de som kommer trives og at de også får nye nettverk, forteller hun.

– Lettere når man har noen å gå sammen med

Det blåser friskt denne dagen i Haugesund, men det stopper ikke deltakerne i turgruppa. Hver onsdag møtes de for å gå på tur, uansett vær og vind.

– Jeg har vært i turgruppa siden oppstart i oktober i fjor og ser fram til hver onsdag. Det er lettere å komme seg ut når man har noen å gå i sammen med, forteller turgåer Anny K. Nilsen (83).

En annen deltakere stemmer i:

– Det er godt å komme seg ut på en luftetur, treffe andre og slå av en prat forteller Einar J. Nilsen (85).

Muligheter, glede og inspirasjon

Haugesund Røde Kors har et bredt spekter av aktiviteter rettet mot alle aldersgrupper, og en egen satsing på seniorer.

– Som daglig leder er jeg svært glad for at Haugesund Røde Kors fikk finansiert dette prosjektet Lyspunktet av dere i Extrastiftelsen. Lyspunktet gjenspeiler den brede og kvalitative satsingen Haugesund Røde Kors står for rettet mot eldre, forteller daglig leder Therese Landås.

– Prosjektet og prosjektets ramme generer trygge og givende relasjoner mellom mennesker som deltar i prosjektet og de får tatt del i et felleskap innen en ramme som de interesserer seg for, utdyper hun.

– Dette bidrar til å forebygge ensomhet samtidig som disse klubbene viser muligheter for andre som befinner seg i en hverdag hvor ensomhet kan påvirke livskvaliteten. Lyspunktet gir muligheter, glede og inspirasjon. Akkurat som navnet tilsier, avslutter hun.

Sluttrapport

Bakgrunn

PROSJEKTETS MÅLSETNING Målsetningen med prosjektet «Lyspunktet – Sosiale klubber for eldre» er å skape trygge, sosiale nettverk for hjemmeboende eldre i Haugesund, for å øke livskvalitet og forhindre ensomhet og psykiske lidelser. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Haugesund Røde Kors jobbet i 2013 med prosjektet «Dagen er din!», som ble støttet av Extra-stiftelsen. Målet med prosjektet var å kartlegge ønsker, drømmer og aktivitetsbehov hos eldre i Haugesund. Gjennom “Dagen er din” og ” Aktiv aldring” som hadde fokus på eldre, aktiviteter og sosiale møteplasser har foreningen fått mye kunnskap om seniorer og deres ønsker. Seniorsatsing har for alvor blitt et kjent fenomen som har et tydelig fokus på seniorer som ressurser. Ensomhet er utbredt i dagens samfunn. Mange sliter og er alene. Det å knytte nye kontakter kan bli vanskelig for mange, da det ikke er naturlige sosiale møteplasser. Resultatet er at mange føler seg ensomme selv med mange mennesker rundt seg.

Oppsummering

Gjennom kontakt med Hjemmetjenesten og Vedtakskontoret i kommunen får vi henvendelser om deltakere som har behov for en aktivitet. Lyspunktet har vært i drift i 1,5 år. En lengre tidsperiode ville sikret at alle klubbene var skikkelig oppe å gå. Det å ha en kontinuitet er avgjørende for prosjektet. En tilrettelegger med en tilnærmet full stilling ville bedre ivaretatt deltakere og frivillige i prosjektet. Klubbene driftes videre med de frivillige og ansattressurs. I vårt nye prosjekt “Gnisten” har vi fokus på eldre, ensomhet og seniorkraft og vi søker nå finansiering av dette prosjektet.

Prosjektgjennomføring

Lyspunktet hadde oppstart i august 2016 og det ble etablert en ressursgruppe og styringsgruppe for prosjektet. Prosjektleder utarbeidet brosjyremateriell og spørreskjema og ble med på Røde Kors sin kafé på Helsehuset. Beboerne ønsket film/kino som aktivitet. Vi fikk i gang en filmklubb i Lyspunktet. Frivillige klubbverter ledet klubben sammen med prosjektleder den første tiden. Musikaler og komedier var populære. Aktivitetene ble endret etter gjeldende ønske og behov. Lyspunktet har hatt tett samarbeidet med Hjemmetjenesten i kommunen. De er avgjørende for å nå fram til målgruppen og også å hjelpe til med å få deltakerne til klubbene. Dette gjelder spesielt på Helsehuset, hvor deltakerne hadde bruk for assistanse både på å huske avtaler og av mer praktisk art. Prosjektet har etablert kontakt med diverse foreninger i Haugesund og har fått rekruttert deltakere til prosjektet. Det har blitt informert og rekruttert klubbverter innad i foreningen. Besøk på kjøpesentre med brosjyrer og informasjon har også generert nye deltakere i prosjektet. I 2017 ble det satt inn en annonse på Facebook om Lyspunktet. Her ble det god respons og vi fikk i gang en ny klubb – kafétreffet.

Resultater

54 deltakere og seks klubber er registrert i prosjekt Lyspunktet. Vi har utgjort en forskjell – fått gitt mennesker en ny dimensjon i deres hverdag. Fra å sitte hjemme og ikke ha noe spesielt å gjøre på – til en hverdag som en ser fram til. Erfaringer fra prosjektet har vist at selv om vi bor tett sammen er det ikke dermed en selvfølge at man treffer på naboen. Det bygges ut nye boligkomplekser, men man tenker gjerne ikke på at folk har behov for sosial kontakt. Det er ikke lagt opp til treffsteder og det er her prosjekt Lyspunktet kommer inn med sitt tilbud. Det å oppleve mestring og få feedback fra de andre i klubben er ting som man ikke glemmer. Det gjør noe med selvfølelsen til den enkelte. Gjennom klubbene utvider man sitt nettverk og blir kjent med nye mennesker og blir en god vennegjeng. De finner på ulike ting sammen, drar på tur og deltar på arrangementer. Vi har brakt generasjoner sammen og høstet gode erfaringer med dette – jfr. dataklubben.

Antall personer i målgruppen

54

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Lyspunktet – med vedlegg.pdf

Prosjektleder

Monica Haakull

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Lyspunktet- Sosiale klubber for eldre
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2016: kr 550 000, 2017: kr 550 000
Startdato
23.01.2016
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet
Flere detaljer

Mer informasjon om søknaden og sluttrapporten til dette prosjektet kan du få ved å kontakte søkerorganisasjonen eller sekretariatet i Stiftelsen Dam.