3 år mot varig arbeid, mestring og deltakelse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mennesker med liten eller ingen relevant utdanning, står ofte langt unna lønnet arbeid. Samtidig vet vi at mange i denne gruppen har gode og spennende kunnskaper innen matlaging. Dette gjelder i første rekke migranter, og i hovedsak kvinner. Sammen med NAV og Innvandrertjenesten, har vi har lenge ønsket å kunne bidra til varige, lønnede arbeidsplasser, større samfunnsdeltakelse, og styrket fysisk og psykisk helse for denne gruppen. På småbruket vårt har vi fått en unik ramme for prosjektet, sammen med frivillige med allsidig erfaring, og kompetanse, og profesjonelle aktører.

Målsetting for prosjektet

Minst 3-5 av deltakerne skal etter endt løp ha startet sin egen virksomhet. Resten skal ha fått et meget godt grunnlag for å kunne søke arbeid i mat-bransjen. Deltakerne skal ha fått laget individuelle mål og planer, kan dokumentere oppnådde kompetansemål, og fått utviklet egne produkter/tjenester.

Målgruppe

Målgruppen er personer med liten eller ingen utdanning, men med interesse for – og kunnskap om mat. Dette gjelder i første rekke migranter, i hovedsak kvinner.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

15

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Like utenfor sentrum har Namsos Røde Kors kjøpt et nydelig lite småbruk, og der har Namsos Frivilligsentral (som eies av Røde Kors) flyttet inn i januar. Her skal vi skape en helt ny sosial møteplass, et sted for yrende kulturelt mangfold og en arena for gründeropplæring og kvalifisering til arbeid og skole. Vi ønsker å skape et sted det skal være godt og trygt å være, og samtidig et sted for mestring og personlig utvikling. Vi skal tilby ca. 15 deltakere et 3-årig løp som skal danne grunnlag for etablering av egne arbeidsplasser, eller lønnet arbeid. Sammen med frivillige skal deltakerne drive en spennende og allsidig kafé, og samtidig få hjelp til individuelle planer. Vi samarbeider med flere aktører. Blant andre NAV Midtre Namdal, Innvandrertjenesten, Oppvekstetaten, og Innovasjon Namdal. Prosjektet har også fått støtte fra Arbeids og velferdsdirektoratet, men er ikke fullfinansiert. Deltakerne får kompetanse på alt fra produksjon, salg og marked til rutiner og lovverk, og lærer hvordan de kan etablere egen bedrift. Kaféen er knyttet til et andelslandbruk hvor vi er med på dyrking av egne grønnsaker. Et moderne produksjonskjøkken, samt utekjøkken med stor grill, vedfyrt bakerovn og tandooriovn, er rammene for matlagingen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Med midler fra AV-dir. starter vi arbeidet med å finne deltakere 1. april, og gjennomføre bli kjent-aktiviteter. 04.07 – 01.10. 22: Oppstart prosjekt. Kartlegging, individuelle planer. Bygging av kjøkken, oppstart av utekjøkken. Andelslandbruk 01.10. 22 Oppstart kafé inne. Opplæring kjøkken 01.04.23: Individuelle planer klare. 01.07.23: Start utvikling av produkter/tjenester for den enkelte 10.01.24: Etablereropplæring. Gruppe/individuelt

Prosjektleder

Sissel Merethe Thorsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
3 år mot varig arbeid, mestring og deltakelse
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2022: kr 500 000, 2023: kr 450 000, 2024: kr 450 000
Startdato
04.07.2022
Sluttdato
04.07.2025
Status
Under gjennomføring