Tilbake til fremtiden- gammel kunnskap, ny glede!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

På alle samlinger og undersøkelser for ungdommene vi har gjennomført i Skien har det vært etterspurt flere aktiviteter og opplevelser knyttet til mat og matlaging, både innendørs og utendørs. Viktigheten av et gratis mattilbud som et sosialt, men også som et sosioøkonomisk utjevnende tiltak bekreftes også i evalueringen av Felleseverkene fra 2019. Vi har frem til nå tilbudt mat på våre aktiviteter. Vi ønsker derfor å videreføre, men også videreutvikle tilbudet rundt mat for ungdommene.

Målsetting for prosjektet

Målet med prosjektet ‘Tilbake til fremtiden- gammel kunnskap- ny glede’ er å tilby aktiviteter som fremmer fysisk og psykisk helse, fellesskap, mestring og inkludering blant ungdom i Grenland, samt gir kunnskap om sunn og bærekraftig matkultur.

Målgruppe

Alle ungdom i aldergruppen 15 til 25 år som bor i Grenland. Ved å inkludere alle, når vi også de som trenger det mest, uten å stigmatisere.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

900

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi legger opp til tre ulike aktiviteter. Ungdom kan delta på hver enkelt aktivitet eller alle sammen. Hagegruppe: På Fellesverket Fratelli er det en hage med stort potensiale for dyrking av mat. Vi ønsker å bygge en kjøkkenhage der ungdom ved hjelp av frivillige skal dyrke mat. Deler av maten skal brukes i matlagingen på aktiviteter, men ungdom i hagegruppea skal også kunne ta med seg grønnsakene hjem. Som en andelsgård, men som er gratis. Høste- og sankegruppe: Fratelli vil vi lære ungdom og voksne på Fellesverket om mulighetene for å finne mat i naturen i vår umiddelbare nærhet ved å sanke: samle, plukke, høste, fiske, sette teiner osv. Ungdomskafe: Minimum en dag i uken gjennom hele året skal vi tilby en ungdomskafe. Når været tillater det skal kafeen være ute i hagen. Ellers er den inne. Vi må bygge et uterom som gjør en kafe mulig og koordinere en kafegruppe av frivillige og ungdom som kan drifte kafeen. Vi ser for oss et levende uterom gjennom hele året, med utekafe, grilling og aktiviteter i hagen. Kafegruppen skal lage mat av det som dyrkes og sankes, samt overskuddsmat fra Matsentralen. Gruppen skal lære hvordan man kan lage mat fra bunnen, og målet å bruke det vi har, kjøpe så lite mat som mulig fra butikken.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstart av prosjektet og opplæring av kokk: 2022 Rekruttering og opplæring av deltakere og frivillige: 2022/2025- (kontinuerlig arbeid) Oppstart av gruppene og gjennomføre Fratellifestivalen: 2023 Valg av aktivitetsledere: 2023 Kursing av aktivitetsleder: 2024 Aktivitetslederne har hovedregien på aktiviteter og opplæring: 2025 Sluttrapport: 2025 Prosjektbeskrivelse, inkludert en mer detaljert fremdriftsplan er vedlagt søknaden

Prosjektleder

Tonje Pettersen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Tilbake til fremtiden- gammel kunnskap, ny glede!
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2022: kr 580 000, 2023: kr 370 000, 2024: kr 300 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring