– Alle kan redde liv

I Suldal gis alle mulighet til å tilegne seg livsviktig kunnskap.

I samarbeid med

Gjennom mange år har Suldal Røde Kors bistått det offentlige med å gjøre førstehjelp tilgjengelig for alle i kommunen.

Siden 2001 har Røde Kors blant annet plassert 23 hjertestartere på strategiske steder.

Tidlig innsats

Nå ønsker de å videreutvikle prosjektet ved å gi alle muligheten til å tilegne seg livsviktig kunnskap.

Gjennom prosjektet lages det både film, brosjyre og annet informasjonsmateriell, som skal bidra til at alle over 16 år – både beboere og hytteeiere – settes i stand til å gi nødvendig førstehjelp.

– Alle kan redde liv. Det handler om å gjøre noe, når noen er alvorlig syk eller skadet. Tidlig er nøkkelordet og bare du får varslet 113 er mye gjort, skriver Suldal Røde Kors på sine Facebook-sider.

Gratis førstehjelpskurs

Gjennom prosjektet «Bygda i beredskap» har 131 fastboende og hytteeiere fått gratis kurs med praktisk innføring i livreddende førstehjelp. Alle disse har fått utdelt hver sin førstehjelpspakke.

3837 husstander og hytteeiere har fått informasjonshefter om lokal beredskap, samt førstehjelpstips. I tillegg har de vært aktive i sosiale medier.

Prosjektet har også skaffet bygda en hjertekompresjonsmaskin som er overlevert og driftes av Helse Fonna, Suldal Ambulansestasjon.

Nå har Suldal Røde Kors laget en video som viser hvordan man best kan bidra til å redde liv.

Se videoen her:

Filmen viser viktige tiltak og samarbeid, fra den som oppdager situasjonen, til de frivillige og profesjonelle som jobber for å få personen til sykehus. Alle med mål om å gi tidlig hjelp og sikre rask transport.

– Vi vil samtidig vise samspillet mellom nødetater og frivillige. Ofte sendes akutthjelpere mens en ventar på ambulansen, nettopp for å gi tidlig tiltak, som denne filmen viser.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norge er et land med store avstander. Hvert år dør betydelig antall mennesker fordi den akuttmedisinske tjenesten ikke rekker frem. Dersom publikum og andre rundt ulykken skjønner alvoret og vet hvordan handle, kan liv reddes. Gjennom mangeårig fokus på lokal beredskap har Suldal Røde Kors bistått det offentlige med å gjøre førstehjelp tilgjengelig for alle i kommunen. Siden 2001 har vi plassert 23 hjertestartere på strategiske steder. Vi ønsker nå videreutvikle prosjektet ved å gi alle muligheten til å tilegne seg livsviktig kunnskap. Alle skal kunne bidra – mens en venter på ambulansen!

Målsetting

Gjennom skisserte prosjekt vil vi vise befolkningen at det nytter å ta et tak selv. Det nytter og forberede seg. Det nytter og være tidlig ute med å yte riktig hjelp og varsle tidlig. Suldal Røde Kors ønsker å bidra til at flere overlever.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe vil være fastboende og hytteeiere i Suldal Kommune over 16 år.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Sammen med grafiker lager vi et hefte som er fengende og informativt. Her vil viktige førstehjelpstips være beskrevet. Heftet vil også inneholde informasjon om hvor en finner hjertestarterstasjoner i kommunen og på hvilken nettside en kan finne hjertestartere nasjonalt (www.113.no). Heftet skal også opplyse om kurs en kan melde seg på ila. året. Vi vil også arbeide for å få inn kommentarer fra sentrale personer i kommunen om viktigheten av prosjektet, og med oppfordring om å bidra. Heftet vil sendes pr. post til alle innbyggere og hytteeiere i Suldal Kommune. Vi vil også bruke sosiale medier for å spre budskapet. Kursene som settes opp skal avholdes på forskjellige steder i kommunen, i såkalte grender. Vi oppsøker innbyggere og hytteeiere der de oppholder seg. Personer som deltar på kurs får godkjent førstehjelpskurs med innføring i hjertestarter og får kursbevis for dette. Vi ønsker også å dele ut førstehjelpshefter, førstehjelpsposer og munn-til-munn masker for å belyse viktigheten ved å være beredt. For å gi prosjektet drahjelp vil vi også engasjere vår lokalavis og engasjere flere formidlende aviser, om mulig.

Fremdriftsplan

Målet er å sette stort trykk og fokus på tema i første halvdel av 2019 gjennom utsendelse av hefte, publisitet rundt tema og arrangere kurs. Dette vil skape et generelt løft og etablere personlig beredskap, men også en robust og samfunnsnyttig beredskap. Siste halvdel vil følge opp med supplering av hjertestartere og evet. ekstrakurs. I sluttfasen vil vi evaluere prosjektet og legge eventuelle planer for videreføring når og hvordan.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norge er et land med store avstander. Hvert år dør betydelig antall mennesker fordi den akuttmedisinske tjenesten ikke rekker frem. Dersom publikum og andre rundt ulykken skjønner alvoret og vet hvordan handle, kan liv reddes. Gjennom mangeårig fokus på lokal beredskap har Suldal Røde Kors bistått det offentlige med å gjøre førstehjelp tilgjengelig for alle i kommunen. Siden 2001 har vi plassert 23 hjertestartere på strategiske steder. Vi ønsker nå videreutvikle prosjektet ved å gi alle muligheten til å tilegne seg livsviktig kunnskap. Alle skal kunne bidra – mens en venter på ambulansen!

Målsetting

Gjennom skisserte prosjekt vil vi vise befolkningen at det nytter å ta et tak selv. Det nytter og forberede seg. Det nytter og være tidlig ute med å yte riktig hjelp og varsle tidlig. Suldal Røde Kors ønsker å bidra til at flere overlever.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe vil være fastboende og hytteeiere i Suldal Kommune over 16år.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Sammen med grafiker lager vi et hefte som er fengende og informativt. Her vil viktige førstehjelpstips være beskrevet. Heftet vil også inneholde informasjon om hvor en finner hjertestarterstasjoner i kommunen og på hvilken nettside en kan finne hjertestartere nasjonalt (www.113.no). Heftet skal også opplyse om kurs en kan melde seg på ila. året. Vi vil også arbeide for å få inn kommentarer fra sentrale personer i kommunen om viktigheten av prosjektet, og med oppfordring om å bidra. Heftet vil sendes pr. post til alle innbyggere og hytteeiere i Suldal Kommune. Vi vil også bruke sosiale medier for å spre budskapet. Kursene som settes opp skal avholdes på forskjellige steder i kommunen, i såkalte grender. Vi oppsøker innbyggere og hytteeiere der de oppholder seg. Personer som deltar på kurs får godkjent førstehjelpskurs med innføring i hjertestarter og får kursbevis for dette. Vi ønsker også å dele ut førstehjelpshefter, førstehjelpsposer og munn-til-munn masker for å belyse viktigheten ved å være beredt. For å gi prosjektet drahjelp vil vi også engasjere vår lokalavis og engasjere flere formidlende aviser, om mulig.

Fremdriftsplan

Målet er å sette stort trykk og fokus på tema i første halvdel av 2019 gjennom utsendelse av hefte, publisitet rundt tema og arrangere kurs. Dette vil skape et generelt løft og etablere personlig beredskap, men også en robust og samfunnsnyttig beredskap. Siste halvdel vil følge opp med supplering av hjertestartere og evet. ekstrakurs. I sluttfasen vil vi evaluere prosjektet og legge eventuelle planer for videreføring når og hvordan.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport, Bygda i beredskap (Suldal R��de Kors).pdf

Prosjektleder/forsker

Geir Brustveit

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Bygda i beredskap – personlig bidrag!
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2019: kr 236 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet