Digg mat og kafè

Mange ungdommer har liten kunnskap om sammenhengen mellom sunn mat og helse. Det tok de tak i på Fellesverket i Trondheim.

I samarbeid med

På Fellesverket i Trondheim oppdaget prosjektleder Anders Nässtrøm at mange ungdommer, og særlig ressursvake, hadde lite kunnskap om mat og sammenhengen mellom mat og utdanning, jobb og helse.

Dermed ble ideen til å lage en kafé og et kursopplegg født.

Ekstrem pågang

– Det er utrolig mange som ikke er vant til å sitte sammen med andre for å spise eller lage mat, sier Nässtrømt, og legger til:

– Hos oss får de være med på matlagingskurs som de også får på cv-en, og som de igjen da bruker til å søke jobb. Flere av ungdommene som har vært på kurs hos oss har fått jobb, sier han.

Nässtrøm forteller om det han kaller ekstrem pågang til tilbudet. Bare i 2019 var det 850 deltakere i prosjektet.

– Nå har vi fått bygget opp et helt nytt lokale med stort kjøkken og serveringsdisk. I tillegg ser vi en kobling mot både miljø og helse. Vi får maten fra Matsentralen, så det blir en bevisstgjøring på hvor maten kommer fra. I tillegg lærer ungdommene om mathygiene og oppbevaring, og at alt skal være ordentlig, sier han.

Redder liv

I 2019 hentet Fellesverket ut mellom tre og fire tonn mat, og hver dag er det to bordsetninger for servering av mat.

Hovedmålgruppen er de mellom 15 og 25 år, både de som fortsatt bor hjemme og de som har flyttet for seg selv. En stor del av gruppen kommer fra lavinntektsfamilier, og har ikke vært vant til å ha et bevisst forhold til mat, blant annet fordi mat alltid har vært knyttet til et kostnadsspørsmål. Fokus på sunn og næringsrik mat, og betydningen av dette har vært nedprioritert for mange.

Nässtrøm påpeker også at det sosiale i å lage mat og spise sammen har en viktig betydning.

– Vi berger faktisk liv hver eneste uke, for dette er også forebyggende mot ensomhet, sier han.

Onsdag 5. februar 2020 deltok prosjektleder Anders Nässtrøm på Lev Vel Trondheim. Se video her (cirka 50 minutter ut i videoen):

Sammendrag

Bakgrunn

Gjennom samtaler og henvendelser fra deltakere på Fellesverket, samt tett kontakt og oppfølging fra de frivillige er det konkludert med at mat er nedprioriter blant mange deltakere. Det er et stort behov for kunnskap og interesse om ernæring. Deltakende ungdomsgrupper består av en blanding av ungdommer i alderen 15-25 år fra forskjellige ungdomsmiljøer i Trondheim. Vi har et stort antall deltagere fra flyktningmottak og bosatte flyktninger i tillegg til ungdommer fra videregående og høyskoler, og mange ungdommer fra utsatte ungdomsmiljøer er av uteseksjonen definert som en bekymringsgruppe.

Målsetting

Det overordnede målet med prosjektet er at ungdom skal få bedre kosthold, forstå bedre relasjonen mellom mat og helse, og dermed få en bedre fysisk og psykisk helse. Konkret vil det etableres en kafé drevet av ungdom selv, der å tilberede og servere god og sunn mat er i fokus.

Målgruppe

Primærmålgruppen er deltakere ved Fellesverket, fra forskjellige ungdomsmiljøer i Trondheim, også marginaliserte, alle unge voksne i alderen 15 til 25 år.

Antall personer i målgruppen

120

Beskrivelse av gjennomføring

Det ligger allerede inn i forutsetningene til Fellesverket å tilby mat til deltakere, både i forbindelse med leksehjelp, men også i forbindelse med andre åpne aktiviteter. Vi opplever at flere og flere deltakere har dårlig økonomi, noe som påvirker deres mulighet til å ha et ernæringsriktig kosthold. Vi ser også et behov for å styrke arenaer for integrering og sosialisering for målgruppen. Kunnskap om matlaging og muligheten for å praktisere dette i drift av en intern kafé, vil bidra til mestring, arbeidstrening og glede. Arbeidstreningen vil bidra til en kompetanse blant deltakerne som kan være positiv når de skal ut og søke jobb. Deltakerne vil få attest og kursbevis fra Fellesverket om sin kompetanse og erfaring i kafédrift. Skal vi nå frem til ungdommen og skape interesse for kosthold og ernæring må man gjøre det lett og engasjerende å lære. Derfor vil vi motivere ungdommene til å delta på kursene som vil bestå av kreativ og sunn matlaging og man vil motivere ungdommene til å lære denne kunnskapen videre til andre ungdommen ihht Ung til Ung metodikken. For å sikre deltakelse fra ungdom med dårlig økonomi, skal opplæringen være kostnadsfri for deltakerne.

Fremdriftsplan

Etablering av intern Kafé som er drevet av ungdom for ungdom vil etter endt opplæring kunne lage og tilby gratis mat til deltakerne på Fellesverket.

Prosjektleder/forsker

Anders Näsström

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Digg mat og kafè
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2018: kr 800 000, 2019: kr 740 000, 2020: kr 725 000
Startdato
01.06.2018
Sluttdato
30.06.2021
Status
Under gjennomføring