Nettverkshuset på Sunnmøre

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Nettverkshuset Knutepunktet fungerte som samlingspunkt for målgruppen med daglig besøk av flere deltakere, men også av andre som ønsker informasjon om Røde Kors, samarbeidspartnere og medlemmer/frivillige i Røde Kors. Antall besøkende passerte 600 i 2016 og fram til 01. juni 2018 var totalt antall besøk ca. 1000. Røde Kors-ansatte gjennomførte kartleggingssamtaler med deltakerne. Det var viktig for oss at deltakerne var motiverte for endring og at vi fikk informasjon om deres behov og ønsker. Deltakeren ble så koblet med en av våre frivillige basert på felles ønsker og interesser. At koblingen og dermed relasjonen i størst mulig grad blir opplevd som likeverdig, var helt sentralt. Deltakerne fikk i tillegg også tilbud om kurs og gruppeaktiviteter som er nærmere beskrevet i sluttrapporten for Aktiv i tet. Knutepunktet var også lager for alt utstyret til prosjektet «Aktiv i tet». Spesielt turutstyr og sykler er mye i bruk. Deltakere alene eller sammen med frivillige er ofte innom for å låne utstyret kostnadsfritt.Knutepunktet var også lager for alt utstyret til prosjektet «Aktiv i tet». Spesielt turutstyr og sykler var og er fortsatt mye i bruk.

Antall personer i målgruppen

30

Oppsummering

Prosjektet er nå avsluttet som egen aktivitet, men både deltakere og aktivitetene fortsetter integrert i aktivitetsområder som Nettverk etter soning, Fellesverket, Flyktningguide, (Flyktning)Kompis, Til Topps m.m. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon som ble startet i 2018, fortsetter for fullt i 2019, og både nettverkshuset og utstyrslageret har vi nå gått sammen om, i hovedsak finansiert av Kirkens Bymisjon (TV-aksjonsmidler)

Sluttrapport/artikler (pdf)

2018 Sluttrapport Prosjekt Nettverkshuset – Knutepunktet.pdf

Prosjektleder/forsker

Tore Nedregård

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Nettverkshuset på Sunnmøre
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2016: kr 80 000, 2017: kr 50 000, 2018: kr 50 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet