Aktiv i tet

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

I framdriftsrapportene har vi vist til at deltakere og frivillige sammen ble enige om hvilke aktiviteter det skulle satses på, i hovedsak friluftsaktiviteter i forskjellige kategorier. I tillegg til de aktivitetene som var inne i prosjektet fra starten, kom både integreringsaktiviteten Til Topps og øvelseskjøringsprosjektet Habil inn som supplerende aktiviteter. Synergieffektene var åpenbare. Samarbeidet med andre organisasjoner og virksomheter har vært av stor betydning med utveksling av både deltakere, utstyr og frivillige og samarbeid om konkrete aktiviteter.

Antall personer i målgruppen

200

Oppsummering

Prosjektet er nå avsluttet som egen aktivitet, men både deltakere og aktivitetene fortsetter integrert i aktivitetsområder som Nettverk etter soning, Fellesverket, Flyktningguide, FlyktningKompis, Til Topps o.a.Samarbeidet med Kirkens Bymisjon som ble startet i 2018 fortsetter for fullt i 2019, og både nettverkshuset og utstyrslageret har vi nå gått sammen om, i hovedsak finansiert av Kirkens Bymisjon (TV-aksjonsmidler)

Sluttrapport/artikler (pdf)

2018 Sluttrapport PROSJEKT Aktiv i tet.pdf

Prosjektleder/forsker

Tore Nedregård

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Aktiv i tet
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2016: kr 100 000, 2017: kr 50 000, 2018: kr 50 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet