Fortellerglede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Mars-juni (2023 og 2024): Planleggingsmøte mellom Røde Kors og Tysvær kommune. Rekruttering av deltakere, både skrivere og fortellere til Fortellerglede-gruppa og til Fortellerglede-venner. Hjemmebesøk og karlegging, rekruttering av frivillige, intervju, opplæring og koblinger. Rett match er viktig, spesielt i 1-1 koblinger. Målet er 10+10 i gruppa og 10 koblinger. Prosjektleder er ansvarlig. Prosjektleder vil gjennom hele prosjektperioden jobbe for rekruttering av frivillige, samtidig følge opp og ivareta de frivillige som er i aktiviteten, slik at de fortsetter. Røde Kors vil ha fokus på å bygge en sterk og god gruppe av frivillige for å sikre kontinuitet. April-november (2023 og 2024): Ansatt i Tysvær kommune vil stå for det faglige, gjennomføring og skriving av fortellingene i aktiviteten Fortellerglede-gruppa. Frivillige bidrar som skrivere og støtte til deltakerne, samt bestilling av mat og transport. Mars-oktober (2023 og 2024): Oppfølging og veiledning av frivillige. Ferdigstille fortellinger og illustrasjoner. Grafisk oppsett og klargjøring til trykk. Prosjektleder er ansvarlig. November (2023 og 2024): Bokutgivelse og boklansering. Prosjektleder er ansvarlig. Januar (2024): Midtvegs evaluering – Er det behov for endringer? Hvordan fungerer 1-1 fortellervenner? Når vi målene for prosjektet? Hvordan kan dette videreutvikles? Prosjektleder er ansvarlig. Desember 2024: Rapportering.

Prosjektleder/forsker

Frøydis Eggen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Fortellerglede
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
21.03.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring