Utrulling av sosial resept hos fastlegen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Røde Kors (RK) har utarbeidet et samarbeidsprosjekt kalt “Sosial Resept” m/Høgskulen på Vestlandet (HVL). I 2024 blir det gjennomført en pilot av prosjektet ved å kombinere frivillighet, forskning og samarbeid med fastleger. I prosjektperioden 2025-2027 skal vi bygge videre på piloten og skalere prosjektet. Tiltaket: Fra 2025 og i 3 år, skal RK skal utvide Sosial Resept m/12 utvalgte fastlegekontor, basert på de erfaringer vi gjør oss i 2024. Vi følger WHO sin “A toolkit on how to implement social prescribing”. Fastlegen gjør en vurdering av pasienten, og foreslår sosial resept dersom fastlegen mener at det er grunnlag for det. Forskning viser at noen pasienter er storforbrukere av helsetjenester, fordi de har behov for sosial kontakt og noen å snakke med. Bakgrunn: Ny forskning (Henriksen et al 2022) viser sammenheng mellom opplevd ensomhet og diabetes 2. Dersom vi skal lykkes med kompleksiteten av ensomhetsbekjempelse tror vi på preventive tiltak, skreddersydde tilbud, og individuell tilpasning. Sosial resept kan være svaret på det. Ordningen oppstod i England og er nå en integrert del av helsevesenet i Storbritannia. Da ordningen oppstod i England, ble det i 2013 gjennomført et studie kalt “The Rotherham Social Prescribing Service”. I evalueringen av prosjektet ble det rapportert om redusert ensomhet, bedre helse og livskvalitet. I tillegg så man blant annet at bruken av helsetjenester ble redusert med hele 29% blant deltagerne i prosjektet. Så langt har 20 land innført “Sosial Resept”, deriblant Finland og Japan. Ifølge WHO, som er pådriver for at flere skal innføre konseptet, har alle land valgt å videreføre og oppskalere tilbudet. Vi mener at Sosial resept er et konsept som også bør testes i Norge. Hordaland Røde Kors vil teste ut og utvikle en metode og modell for hvordan Sosial resept best vil fungere under norske forhold. Metode: RK skal rekruttere deltagere til vår koblingsaktivitet, ved at fastleger får mulighet til å henvise pasienter over 18 år til RK. Henviste pasienter vil gjennom en samtale med koordinator i RK, få kartlagt sine behov, og deretter kobles til oppfølging av en frivillig som vil vare i ca. 12 uker. I løpet av denne perioden vil pasienten få hjelp til å koble seg på sosiale nettverk og aktiviteter; basert på pasientens ønsker og behov. Målet: Med Sosial resept ønsker vi å tilpasse frivillighetens styrker til å utvikle en bærekraftig metode som vil hjelpe mennesker inn i sosiale nettverk og arenaer, og dermed ut av ensomheten. For den enkelte pasient vil Sosial resept kunne bety økt livskvalitet, tilgang til sosiale nettverk, og bedre fysisk og psykisk helse. Evaluering: Etter ett år med pilotering i 2024 skal vi ha innhentet nok erfaring til å revidere og justere tilbudet før videre implementering. Fra 2025 vil vi utføre evalueringer kvartalsvis. Det innebærer sluttsamtaler/intervju med pasienter som har gjennomført tiltaket, slik at vi stadig former Sosial resept- konseptet til å bli så effektivt som mulig.

Prosjektleder

Gry Olsen Tronvold

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Utrulling av sosial resept hos fastlegen
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2025: kr 500 000, 2026: kr 500 000, 2027: kr 500 000
Startdato
01.01.2025
Sluttdato
31.12.2027
Status
Under gjennomføring