Barn som pårørende av straffedømte

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Ansettelse og opplæring av samtalekoordinator: utføres av prosjektleder innen mars 2023. Prosjektgruppen: møte annen hver uke. Frivillige: opplæring våren 2023. Jobber sammen i par, hvor de planlegger og gjennomfører sammen med samtalekoordinator. Frivillige i prosjektet møter hele frivilligteamet i krim og rus en gang i måneden for erfaringsutveksling og inspirasjon. Samarbeid: Tilbakeføringssenteret i Stavanger har allerede et godt samarbeid med Åna fengsel og fått godkjenning for å igangsette ny aktivitet i fengselet. Rekruttering: Før samtalekoordinator er på plass igangsettes rekruttering av frivillige av prosjektleder, samt informasjonsformidling av tiltaket ut mot målgruppene gjennom Åna fengsel og Nettverk etter soning. Rekruttering av deltakere skjer gjennom hele prosjektperioden. Oppstart fedregrupper og treffpunkt barn/unge: Vi har allerede to frivillige tilknyttet fengselet som er klarert av Kriminalomsorgen og som ønsker å starte opp fedregrupper. Den ene frivillige har vært med på samtalegrupper med fedre i fengsel tidligere og har god erfaring med dette. Den andre frivillige er en erfaringsformidler som har både erfaring fra oppveksten med far i fengsel men også vært en formidler til fedre gjennom "Se meg". Midtveisevaluering i mai/juni 2023: evaluering fra deltakere og frivillige etter første gjennomførte gruppe. Videreføring av aktiviteter: basert på midveisevaluering tilpasses aktivitetene målgruppens tilbakemeldinger. 3 grupper av begge aktivitetene gjennomføres på høsten. Treff mellom barn og fedre: organiseres basert på forespørsel fra deltakere i samarbeid mellom Kriminalomsorgen og samtalekoordinator. Treffet vil finne sted på Tilbakeføringssenteret til Røde Kors. Evaluering: Sende ut evalueringsskjema til deltakere og frivillige.

Prosjektleder/forsker

Ingrid Neteland

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Barn som pårørende av straffedømte
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
, 2023: kr 400 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2023