Senioropplevelse sommer 2023 Innlandet (Oppland og Hedmark)

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

120

Fremdriftsplan

I første kvartal starter arbeidet med å finne aktuelle lokasjoner. Dette vil være både i Hedmark og Oppland, som en del av den lokale forankringen. Det vil også denne perioden være naturlig å starte kontakten ut mot aktivitetsledere og lokalforeninger for å danne en gruppe som skal planlegge prosjektet videre. Dette vil være ledd i rekrutteringen av prosjektmedarbeidere/frivillige til prosjektet som skal delta på opplevelsene sammen med de eldre. Prosjektledere har ansvar for dette, i samarbeid med de lokale aktivitetslederne. Deretter utarbeides informasjonsmateriell og skjemaer for påmelding til prosjektet. I mars vil materiell distribueres ut til de frivillige aktivitetslederne for Besøkstjenesten i Oppland som har kontakt med seniorer/eldre som ses som aktuelle deltakere i prosjektet Senioropplevelse. Aktivitetsledere/prosjektgruppen videreformidler til prosjektledere. I mars/april vil vi få en oversikt over hvem og hvor mange som er aktuelle for å delta og informasjon sendes ut til de aktuelle deltakerne. Informasjonen vil inneholde detaljer rundt tidspunkter, transport, hvordan de ulike dagene vil se ut med tanke på innhold, mat, måltider, aktiviteter og lignende. Selve turene vil arrangeres i tidsrommet juni-september. Det vil være hensiktsmessig å arrangere minst en tur i Oppland og en i Hedmark. I etterkant av oppholdene, vil det være naturlig at både deltakere og frivillige gjør en evaluering av opplevelsene, slik at erfaringer kan tas med videre til eventuelle senere opplevelser som bygger videre på dette, eller nye prosjekter hvor erfaringene kan brukes.

Prosjektleder/forsker

Anne Fosslien Kolstø

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Senioropplevelse sommer 2023 Innlandet (Oppland og Hedmark)
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
21.03.2023
Sluttdato
01.10.2023
Status
Under gjennomføring