Våre Stemmer-vi som skulle tie

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Torturutsatte er en gruppe som ikke har fått det fokus, anerkjennelse og tjenester de etter FNs konvensjon mot tortur skulle hatt i Norge. Å gi brukere mulighet for selv å beskrive sine opplevelser, ønsker og behov vil bidra til opplysning og oppmerksomhet rundt gruppen.

Målsetting

Å ferdigstille en fotodokumentar bok om og med torturutsatte. Gi verdifullt bidrag til forståelsen i befolkningen og samfunnet av torturutsatte, gi et bilde av en glemt brukergruppe og bidra til anerkjennelse av de torturutsattes behov for en helhetlig rehabilitering og organisering av denne.

Målgruppe

I allmennheten i opplysningsarbeidet om og for torturutsatte og for studenter og personell innen tjenesteapparatet og andre som møter torturutsatte .

Antall personer i målgruppen

6000

Beskrivelse av gjennomføring

En foto-dokumentarisk tilnærming gjennom portrettintervju og portrettfotografering vil være materialet i opplysningsarbeidet som innebærer en bok med intervju og foto, samt oppfølgende seminarer der brukere inviteres inn sammen med aktuelle støttespillere og helsepersonell. Seminar samt fotoutstilling vil skje i lokalene til Norges Røde Kors i Oslo og på Sørlandet Sykehus i Kristiansand.

Fremdriftsplan

Portrettintervju og portrettfotografering, sammenskriving og gjennomgang med de intervjuede vil skje i 2021. Fra Januar 2022 – juni 2022 skal boken ferdigstilles slik at lansering 26 juni 2022, kan skje på FNs internasjonale dag til støtte for torturutsatte. Seminar og fotoutstilling skal også skje da.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport V��re stemmer_3.pdf

Prosjektleder/forsker

birgit nanki johanne lie

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Våre Stemmer-vi som skulle tie
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2021: kr 100 000, 2022: kr 150 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.09.2022
Status
Under gjennomføring