Aktiv Besøksvenn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Ensomhet og utenforskap er et økende problem, som påvirker livskvalitet og har negativ effekt på menneskers helse. “Aktiv Besøksvenn” skal gi personer som har lite sosial kontakt og begrenset sosialt nettverk (besøksverter) en mulighet for å prøve ut lokale aktiviteter sammen med en frivillig besøksvenn. Aktiviteten foregår gjerne regelmessig og med en fast gruppe deltakere. Eksempel på slike aktiviteter kan være kor, korps, sjakk-klubb, Husflidslag, organiserte turer og trening gjennom idrettslag og trimgrupper, sosiale aktiviteter som strikkekafeer ol. Den frivillige besøksvennen rekrutteres fra de eksisterende medlemmene i aktiviteten besøksverten ønsker å delta på. Hjelp og støtte fra besøksvennen skal senke terskelen hos besøksverten for å komme i gang med regelmessig aktivitet. Besøksvennen skal “lose” besøksverten inn i aktiviteten og bidra til at hen blir inkludert blant de ordinære medlemmene. Metodikk i prosjektet Prosjekt “Aktiv besøksvenn” er innovativt og utfordrer hvordan lokale frivillige besøkstjenester i Trøndelag jobber med både rekruttering, kobling og oppfølging av besøksvert og besøksvenn. Dette er en helt ny metodikk for besøkstjenestene. Her er besøksvertens ønsker for aktivitet en faktor som initierer et lokalt samarbeid med arrangøren av aktiviteten. Prosjektet vil også bety en ny metodikk i samarbeidet med kommunale hjelpetjenester, om nye målgrupper. Prosjektet legger stor vekt på brukerevalueringer underveis i prosjektet, fra både besøksvert, besøksvenn og de frivillige arbeidsgruppene som etableres lokalt. Prosjektet vil underveis i prosjektperioden justere sine tiltak og aktiviteter, i henhold til de tilbakemeldinger som kommer fram i evalueringene. Virkning for besøksvert og besøksvenn Målet er at besøksverten (med hjelp og støtte fra besøksvennen) skal bli et ordinært medlem i aktiviteten. Besøksvertens deltakelse i aktiviteten skal utvide og styrke besøksvertens sosiale nettverk. Deltakelse i aktiviteten skal bidra til økt mestring og bedre livskvalitet hos både besøksvert og besøksvenn, i henhold til ABC-modellen for god psykisk helse. Virkning for besøkstjenesten til Røde Kors i Trøndelag Målet er at “Aktiv besøksvenn” skal bli en varig metodikk for besøkstjenestene i Trøndelag, Gjennom prosjektet «Aktiv Besøksvenn» vil Røde Kors i Trøndelag utvikle dagens eksisterende besøkstjeneste. Ved å ta i bruk nye metoder og etablere samarbeid med lokale, frivillige organisasjoner skal prosjektet skape varig endring for nye målgrupper. Prosjektet har som mål å være til inspirasjon for utvikling og endring av besøkstjenestene i Røde Kors, også utenfor Trøndelags grenser. Inkluderende organisasjon Samarbeidet skal bevisstgjøre lokale frivillige organisasjoner på hvordan de jobber med inkludering. Samarbeidet som etableres i prosjekt Aktiv Besøksvenn, skal bidra til at samarbeidspartnerne blir inkluderende organisasjoner som er bevisst på hvordan aktiviteten kan fungere som en sosial arena.

Prosjektleder

Vibeke Arntzen

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Aktiv Besøksvenn
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2024: kr 198 000, 2025: kr 434 000, 2026: kr 434 000, 2027: kr 434 000
Startdato
02.09.2024
Sluttdato
31.12.2027
Status
Under gjennomføring