Glede sammen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

Ved prosjektets start vil vi få med nye frivillige og frivillige vi allerede har. Turgruppene videreføring/utvikling av en gruppe som allerede går. Den starter opp allerede første uke, med tur og kaffe/måltid. Dette organiseres av frivillig aktivitetsleder og andre frivillige i aktiviteten. De frivilliges oppgave er også å påse at alle har noen å gå med og prate med slik at alle deltakerne ivaretas. Vi vil jobbe for rekruttering av deltagere og frivillige i hele prosjektperioden. De frivillige driver turen hver uke. Prosjektleder vil sammen med aktivitetsleder og andre frivillige planlegge og arrangere bussturer. Sammen skal de sette mål for busstur og måltid – en på våren og en på høsten. Konsertene vil arrangeres på samme måte. Informasjon om disse arrangementene vil bli distribuert som flyers og deles ut på de ukentlige turene. Vi ønsker en konsert i hvert kvartal. Innendørs konserter på vinter, mens vår/sommer er det flott å ha konserter ute. Vi vil markere sommer og jul med et godt måltid. Dette planlegges av prosjektleder i samarbeid med aktivitetsleder. Prosjektleder skriver rapport hver måned til styret i Haugesund Røde Kors. Der formidler vi hva som er gjennomført og hvordan resultatene har vært. Dette er et godt grunnlag for rapportering til Stiftelsen Dam etter gjennomført prosjekt. Midtveis i prosjektet vil vi ha en brukerundersøkelse som brukes som et verktøy for evaluering.

Prosjektleder/forsker

Anne Kesia Leirvik

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Glede sammen
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
, 2023: kr 400 000
Startdato
15.02.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring