Flyt + Fellesverket i frivillighetens år

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

30

Fremdriftsplan

Forprosjekt Inngått samarbeidsavtale og oppstart av praktisk planlegging. Gjennomført opplæring av aktuelle frivillige. Rekruttering av ungdommer påbegynt Prosjektet starter 1.oktober med forarbeid som uansett vil gjennomføres, Dam vil være med å støtte prosjektet i videre fase. Oktober:Oppstart av Flyt – Fellesverket Oktober:Erfaringsutveksling fra oppstart inkludert evaluering fra opplæring – Fellesverket og Fondet Oktober:Utsending av nullpunktsanalyse til Flyt-deltakerne – Fondet og Fellesverket Oktober-sept:Gjennomføring av Flyt-programmet – Fellesverket November:Workshop, vi bygger videre på Flyt-modellen for frivilligheten – Fondet og Fellesverket November:Faglig observasjon av frivilligteamet og veiledning – Fondet Desember:Besøk til Fellesverket for lokal observasjon. Særlig fokus på modellen – Fondet Februar:Evaluering med Flyt-lederne – Fondet og Fellesverket Mars:Seminar om nødvendige justeringer i samarbeidet og modellen for at Flyt skal fungere med frivilligheten. Basert på evalueringer med Flyt-lederne, lokal prosjektleder, forskningsresultater og ungdommenes innspill – Fondet Mars:Andre fellesverk i Norge inviteres til et digitalt møte for å presentere Flyt med Frivilligheten – Fellesverket og Fondet Mars:Fellesmøte om veien videre – Fellesverket og Fondet Mars:Ny manual foreligger – Fondet April:Signere nye samarbeidsavtaler med Fellesverkene og evt. andre som kan bruke samme Flyt-modell – Fondet April-juni:Justering av det pedagogiske materiellet – Fondet Mai og juni:Observere og identifisere hvordan Flyt-deltakerne bruker Fellesverket og deres relasjon til frivilligheten – Fondet og Fellesverket Juni:Presentasjon av sluttresultater – Fondet og Fellesverket Juni – oktober:Oppfølging av Flyt-deltakerne i Fellesverket og evt. andre frivillig-arenaer

Prosjektleder/forsker

Mawra Mahmood

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Flyt + Fellesverket i frivillighetens år
Organisasjon
Norges Røde Kors
Org.ledd
Stiftelsen Kronprinsparets Fond
Beløp Bevilget
2022: kr 165 000, 2023: kr 115 000
Startdato
27.11.2022
Sluttdato
01.10.2023