Mennesker trenger mennesker – Karmøy besøkstjeneste

Søknadssammendrag

Besøkstjenesten til Røde Kors er et tilbud for mennesker som ønsker mer kontakt med andre mennesker. I Karmøy Røde Kors ser vi et økende behov for besøksvenner, med henvendelser både fra kommunen og fra pårørende. Vi ønsker å gjøre mer for denne målgruppen som har lidd veldig under koronapandemien. Målet vårt er å nå ut til flere ensomme eldre, skape mer aktivitet og tilbud til dem, og vi ønsker å styrke besøkstjenesten med flere frivillige.

Målgruppen er ensomme eldre. Med en ansattressurs er målet å øke antall frivillige og skape mer aktivitet for de eldre. Vi kan dekke et større behov og gi bedre oppfølging både til våre frivillige og til de vi besøker. Flere frivillige besøksvenner vil nå ut til flere ensomme eldre og skape glede og vennskap i en hverdag som lenge har vært preget av pandemi. Bedre oppfølging kan også bidra til at frivillige vil bli lenger i aktiviteten, som er positivt for både deltakere og organisasjonen.

I Karmøy kommune har «Leve hele livet» planen to hovedmål, med ulike fokusområder. Mål 1: lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet, Mål 2: trygge helse- og omsorgstjenester. Dette er mål vi vil bidra til å nå med dette prosjektet.

Vi vil i prosjektperioden sette i gang med ansettelse. Videre skal det jobbes med rekruttering av frivillige og oppskalering av antall besøksvennepar. Vi skal planlegge aktiviteter og gjennomføre nye fellesaktiviteter. Aktivitetene kan samle en større gruppe og vi kan skape glede for et større antall deltakere samtidig.

Evalueringen vil skje i samarbeid med prosjektleder og prosjektgruppe samt den ansatte. Vi forventer at flere ensomme eldre får besøksvenner enten hjemme eller på sykehjem. Mennesker trenger mennesker.

Prosjektleder

John Melkvik

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet
Prosjektnavn
Mennesker trenger mennesker – Karmøy besøkstjeneste
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
08.04.2022