Tegnreise

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Det har vært organisert språkreiser for hørende i en årrekke. Det har blitt utbredt blant hørende ungdommer. Mange drar på språkreiser hvert år for å lære nytt språk eller styrke et fremmedspråk de kan fra før. Det mangler ikke tilbud for dem. Men når vi har døve ungdommer i fokus, så finner vi at det ikke finnes noe norsk tilbud til dem. Hørselshemmede Landsforbund søkte om et lignende prosjekt og gjennomførte det i 2003 (prosjektnr: 2003/3/0378). Kort fra sammendrag til HLF: Tunghørt ungdom har generelt dårligere ferdigheter i engelsk enn hørende ungdom, bl.a. fordi de ikke eksponeres for engelsk i hverdagen i samme grad som sine jevnaldrende. Det ble derfor antatt at nytten av et språkreisetilbud vil være særlig stor for denne gruppen. Hovedmålsettingen i prosjektet var å etablere et tilrettelagt språkreisetilbud for tunghørte som et fast tilbud. Deltakelse på en slik reise vil styrke ungdommens ferdigheter og selvtillit i engelsk konversasjon og vil være et sentralt bidrag til å mestre senere utenlandsopphold i forbindelse med studier og arbeid.
Det er det eneste tilbudet vi har i Norge for hørselshemmede. Dessverre er det ikke aktuelt for døve ungdommer som har tegnspråk som sitt førstespråk.

Målsetting for prosjektet
Gjennomføre prosjektet som et pilotprosjekt og en reise med ungdommer for å eventuelt etablere et varig tilbud i ettertid. Målet er at Norges Døveforbund Ungdom (NDFU) skal ha dette som en del av tilbudet til ungdommene. Det koster både i tid og penger for å bygge opp et tilbud og skreddersy dette til norske forholdene.
Gjennomføring av prosjektet skjer følgende: Utredning av språkreise på døves premisser gjort av andre aktører. Markedsføre språkreisen. Gjennomføre språkreisen. Evaluere i ettertid for å vurdere et varig tilbud som arrangeres av NDFU.

Prosjektets betydning
Det vil gi etter erfaringer fra SDU et stort utbytte språklig sett for ungdommene. En reise vil kunne gi en god språklig plattform for fremtiden. Samfunnet blir stadig mer og mer internasjonalisert, og det er en stor fordel å kunne et annet språk for å kommunisere over landegrensene. Statistikken viser at døve har et annet utgangspunkt for et godt arbeidsliv i forhold til de som blir eksponert for fremmedspråk daglig. Det er stort tall på arbeidsledige blant døve, og språkreiser kan være med å skape en god personlig utvikling hos døve. Det kan føre til en god deltakelse i samfunnet.
Styrke fremmedspråk til norske døve ungdommer. Både tegnspråk og skriftspråk.

2013:

1. Januar – 1. Juli: Forberedelse første del: Undersøke hvordan andre har gjort det (SDU, HLFU etc)
1. August – 31 Desember: Besøke språkreisen til SDU (dersom de skal gjennomføre en reise da) og forberede opplegget ved å finne plass, reise etc.

2014:

1. Januar – 1. juli: Forberede reisen. Markedsføre reise for aktuelle ungdommer
1. juli – 1. desember: Reise og evaluering for videre levedyktig språkreiseopplegg som kan leve av seg selv

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Tegnreise FINAL.pdf

Prosjektleder/forsker

Thomas Blix

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Tegnreise
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 334 000, 2014: kr 409 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet