tegn.tv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det fins mye film med norsk tegnspråk. Men mye er ikke tilgjengelig på nett, eller det er spredt på ulike websteder. Vi mangler noe som tilsvarer et offentlig «tegnspråkbibliotek» for døve hvor vi kan finne alt. NDF har siden «Forprosjekt norsk videoarkiv for tegnspråk» (2013/RBM11210) forsøkt å etablere et slikt websted. Vi har gjennom et annet prosjekt (2015/FB5179) utviklet Tegnspråkarkivet BETA (se prosjektbeskrivelse), som kan fungere som et startpunkt for å realisere et norsk «folkebibliotek» med tegnspråk. Og vi har funnet et enkelt, kort og logisk navn på dette biblioteket: tegn.tv

Målsetting

– opprette webstedet tegn.tv som bygger videre på rammeverk utviklet i Tegnspråkarkivet BETA – bearbeide og legge inn flere tegnspråkfilmer – utarbeide et system for metadata og søk på innholdet i tegn.tv – markedsføre og gjøre kjent tegn.tv og oppfordre frivillige til å bidra med egne produksjoner

Målgruppe

Alle tegnspråklige i Norge, både døve/hørselshemmede og andre, samt mennesker som jobber med døve/hørselshemmede. Frivillige døve/hørselshemmede filmskapere.

Antall personer i målgruppen

17500

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal: – opprette videoarkiv for tegnspråk på tegn.tv (basert på rammeverket for Tegnspråkarkivet BETA) – bearbeide og legge inn flere eksisterende tegnspråkfilmer – utarbeide et enkelt system for metadata og søk på innholdet i tegn.tv – markedsføre og gjøre kjent tegn.tv og og hjelpe frivillige til å bidra med egne produksjoner – aktivt besøke døveforeningene i Norge og fortelle/demonstrere tegn.tv – inspirere til frivilige bidrag og filmskapere Vi kan gjennomføre dette med egne ressurser, og trenger ikke å leie inn hjelp til noen av oppgavene (mulig med unntak av enkelte WordPress moduler med spesiell funksjonalitet). Vi har kompetanse til å tilpasse film, utvikle nettløsning, markedsføre, kontakt med målgruppe m.m. tegn.tv blir Norges største samlested for norsk tegnspråkfilm – og den letteste å huske webadressen til.

Fremdriftsplan

Fra januar 2017 til desember 2018 vil vi utføre kjerneoppgavene: -utvikle rammeverk for tegn.tv (mest utviklingsarbeid i 2017, med nedtrapping mot 2. halvår 2018) -bearbeide og legge inn tegnspråkvideo (jevnt over hele prosjektperioden) -kontakt med frivillige og oppfordre til deltakelse (høst 2017 og vår 2018) -markedsføre og gjøre kjent tegn.tv (fra høst 2017 og ut prosjektperioden) -hele 2017 jobbe med å få støtte for varig drift

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport tegn.tv v4.pdf

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
tegn.tv
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell
Beløp Bevilget
2017: kr 595 000, 2018: kr 395 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet