Forebygge seksuelle overgrep

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Mye tydet på at seksuelle overgrep mot døve og hørselshemmede barn kunne være et omfattende problem og

Bakgrunn og målsetting: Mye tydet på at seksuelle overgrep mot døve og hørselshemmede barn kunne være et omfattende problem også her i Norge, slik det har vært avdekket i andre land, bl. a. Canada. (Senere har SINTEF avdekket høye tall her til lands.) Siden seksuelle overgrep har vært et ”ikke-tema” blant døve og hørselshemmede besluttet man å gjøre en innsats for å opplyse og bidra til å skape åpenhet om temaet.

 

Gjennomføring: I løpet av prosjektperioden har det vært gjennomført en undervisningsturne i de største byene i Norge, der døve og hørselshemmede, samt fagfolk tilknyttet disse var invitert til å delta. Etterfulgt av dette ble det laget en undervisningspakke på tegnspråk, tolket for hørende, i samarbeid med Døves Video.

 

Oppnådde resultater: Prosjektet har bidratt til å skape større åpenhet, og dermed en bevisstgjøring som kan bidra til å stoppe og forebygge seksuelle overgrep mot døve og hørselshemmede barn i framtiden. Det vil også bli lettere for unge og voksne som har opplevd overgrep å søke hjelp for senvirkninger.

 

Videre planer: Distribusjon og markedsføring av undervisningspakken gjennom internett, Døves Video og Stiftelsen Emmaprosjektets kursopplegg landet rundt.

Prosjektleder/forsker

Else Berit Kristiansen

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Forebygge seksuelle overgrep
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Døves video
Beløp Bevilget
2000: kr 450 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
30.06.2000
Status
Avsluttet