Podcast for alle

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Norge har podcastene vokst frem i løpet av de siste par årene. Flere i kommentarfeltene på bl.a Uløst i VG etterlyste en skriftlig versjon fordi de ikke kunne høre podcasten. VGs svar var at de ikke hadde planer om dette. Podcast formidler viktige samfunnsinformasjon, i tillegg til underholdning. Å holdes utenfor denne delen av samfunnsbevisstheten kan føre til isolasjon og utenforskap, ved å hindre individs utvikling og muligheter for å delta i samfunnsdebatten, til å kunne uttrykke om relevante tema i tiden. Prosjektet podcast for har som mål å tilgjengeliggjøre podcast for, ja, alle.

Målsetting

Teste ut ulike former for skriftlig gjengivelser av podcasts, i samarbeid med produsenter/distributører og brukere, samt bevisstgjøre produsent/distributørleddet om viktigheten av å tenke på målgruppen fra starten når de planlegger fremtidige produksjoner for å sikre et fast tilbud videre.

Målgruppe

Døve, hørselshemmeder og andre som ikke klarer å få med seg podcast. Dette utgjør snart 1 million i Norge, 200.000 av dem bruker høreapparat og 5000 er døve.

Antall personer i målgruppen

250000

Beskrivelse av gjennomføring

Sammen med brukerrepresentanter og Døveforbundet skal vi finne frem til podcasts som er av interesse for brukergruppene. Podcasts varierer sterkt i innhold, format og produksjonsprosess. Noen er tyngre, journalistiske produksjoner som er ressurskrevende å produsere, ikke nødvendigvis tidssensitiv, mens andre er lettere produksjoner som produseres hurtig og tidssensitiv. I samarbeid med Rubicon, som er en av de største podcastprodusenter med et spenn av type produksjoner og distribusjonsplattform, skal vi teste ut hvordan best formidle innholdet slik at dette kan tilgjengegjøres samtidig som podcasten publiseres. Det er ikke bare å «skrive av», formater og uttrykksformer må undersøkes, i samråd og etter sterke innspill fra brukergrupper, hvordan ulik innhold skal best formidles. Lyd er mer enn tale og disse ulike audiouttrykk må også formidles, noe som har ulike utfordringer. Stemmebruk, musikk, kontentum – alt skal oversettes til et skriftlig format. Det må testes ovenfor brukerne og tilpasses en produksjonsvirkelighet som produsenter og distributører forholder seg til. Metoden er kort og godt: tett samarbeid med brukere og med produsentene/distributører.

Fremdriftsplan

Igangsette brukergruppen, i samarbeid med Rubicon finne ulike type podcast som kan testes ut, publisere produktet, markedsføre og spre informasjon om tilbudet og dokumentere effekten, både i forhold til antall brukere, men også basert på tilbakemelding fra brukere. Brukergruppene er frivillige, derfor trenger vi en 2 års periode til å teste ut ulike formidlingsgrep og ulike genre podcasts.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_podcast for alle.pdf

Prosjektleder/forsker

Solveig Mary Molvær Arnesen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Podcast for alle
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Meteoritt AS
Beløp Bevilget
2018: kr 283 000, 2019: kr 287 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2021
Status
Under gjennomføring