STUDENTHÅNDBOK FOR DØVE

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Som døve studenter møter vi utfordringer og hindringer relatert til vår hørsel. Med dette som bakgrunn vil vi gjennom prosjektet forbedre studenthverdagen til døve som tar høyere utdanning. Nå finnes det ingen veiledningshefter som informerer døve studenter om deres rettigheter. Dette er noe som vi vil endre på ved å ha døve studenter som målgruppe og jobbe for deres rettigheter og samtidig forbedre deres studiehverdag. Vi ønsker å forbedre informasjon om døve studenter, som kan føre til bedre kvalitet på informasjon hos lærestedene. For å løse dette trenger vi en håndbok for døve studenter.

Målsetting

Vårt mål er å lage en håndbok for døve studenter, slik at vi får samlet viktig informasjon. Det vil brukes som retningslinjer for hvordan man kan håndtere en studiehverdag som døv student. Utdanningsinstitusjonene har ikke tilstrekkelig kunnskap om døve studenter, og håndboken vil være til hjelp.

Målgruppe

Døve studenter som tar høyere utdanning uansett alder.

Antall personer i målgruppen

80

Beskrivelse av gjennomføring

For å få laget en god håndbok må vi samle inn erfaringer fra flere studenter enn bare vår arbeidsgruppe, og dermed vil vi gjennomføre et (eventuelt to) seminar som går over en helg. Formålet med seminaret er å få samlet alle studentene til en felles diskusjon. På den siste dagen av seminaret vil vi også gjennomføre en utdanningsmesse for å rekruttere og oppmuntre nye døve studenter til å starte med høyere utdanning. Utdanningsmessen kan bestå av stander, veiledning, rådgivningssamtaler og foredrag fra normalthørende studentorganisasjoner samt foredrag av Karrieresenteret. Da kan vi samtidig kartlegge hva de som ikke har blitt studenter ennå ønsker å ha med i håndboken. Under seminaret vil vi også ha et foredrag av en døv person med høyere utdanning som kan fortelle oss hvordan vedkommende overkom hindringene han eller hun møtte på under utdanningen. Med andre ord, vi i arbeidsgruppen kommer til å få oppgaver som knytter seg til håndboken. Vi vil også utnevne en prosjektleder som tar ansvaret for prosjektet. Prosjektlederen skal da være leder for en gruppe som kun fokuserer på å lage studenthåndboken. Denne gruppen skal igjen deles inn i to grupper hvorav hver av gruppene har ansvaret for henholdsvis håndbok og seminar.

Fremdriftsplan

Vi skal være ferdig med studenthåndboken i vårsemesteret slik at de som begynner til høsten samme år kan få gleden av håndboken. Vi må forberede til seminar i høstsemesteret. Det første seminaret skal være i oktober. Etter seminaret samler vi tilbakemeldinger og ønsker om hva som skal være med i håndboken . I vårsemesteret året etter vil vi jobbe med å strukturere informasjonen. Når sommeren begynner vil vi at håndboken er ferdig slik at den kan trykkes opp i sommeren og være klar til høst.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Hege Malene Ulstein

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
STUDENTHÅNDBOK FOR DØVE
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 180 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.03.2019
Status
Under gjennomføring