Mobbing er vondt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn for prosjektet
Tenk dere en elev går stille inn døren på rommet sitt med sine tause tårer, starter PC`n for å hente litt trøst, støtte og hjelp etter en fæl dag på skolen med mobbing i friminuttene. www.ung.no og www.denene.no sjekkes ut, men lite hjelper eleven som er hørselshemmet da nettstedene ikke er tegnspråktolket eller tekstet. Følelsen av at ingenting hjelper forsterkes.
Forskning viser at flere tusen elever i Norge blir mobbet over tid, og de aller fleste har arr etter vonde mobbeopplevelser. Det finnes i dag ingen forskning som dokumenterer at mobbing eksisterer blant døve og tunghørte barn og ungdom, men det antas at mobbing også forekommer i denne elevgruppen alene og sammen med hørende elever.

2) Prosjektets målsetting
Målsettingen er todelt; produksjon av en kort film om hørselshemmede elever som opplever mobbing på tegnspråk der muligheter til hjelp og støtte vektlegges, og filmen skal legges ut på egen nettside som også skal tekstes og stemmetolkes. I tillegg ønsker vi å finne et nettsted som tar opp mobbing for målgruppen som kan tegnspråktolkes etter velferdsteknologiens og universell utformingens prinsipper.
Produktene vil kunne brukes av flere miljøer i Norge der det er hørselshemmede elever til stede, som for eksempel ungdomsklubber, konfirmasjonssamlinger og i idrettsmiljøer. Hørende elever vil også kunne bruke materiellet.

3) Prosjektets målgruppe
Målgruppen er primært hørselshemmede elever i grunnskolen. Ved å gjøre materialet multimodalt, med tegnspråk, tekst og tale, vil det også være relevant for hørende medelever, søsken og andre, som da blir en sekundær målgruppe. Produktene vil også være til nytte for foreldre, lærere, miljøpersonale og andre nærpersoner til hørselshemmede barn og ungdom.

4) Beskrivelse av gjennomføring
Avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling i Statped har hovedansvar for gjennomføring av prosjektet.
Dette skal være et brukerstyrt prosjekt der relevante og viktige samarbeidspartnere blir invitert til å være med og utvikle prosjektet. Ønskede samarbeidspartnere er elever og lærere ved A. C. Møller skole i Statped, ungdommer og ungdomsledere ved Trondheims Tegnspråk Klubb og rådgivere ved Avdeling for hørsel i Statped-Midt som har nær kontakt med elever i grunn- og videregående skole.

5) Prosjektets betydning
Prosjektet vil kunne bidra til å gi støtte og styrke i form av informasjon, identifisering av følelser knyttet til opplevelser og ideer og tips til hva som kan gjøres i vonde mobbesituasjoner på tegnspråk.


Det er også å håpe på at disse produktene gjennom bevisstgjøring kan bidra til å forebygge mobbing. I tillegg er det flere og flere hørselshemmede som går på nærskolen sammen med andre hørende, og det vil bli enda flere som vil gjøre det i fremtiden.

6) Framdriftsplan
Vi foreslår et ettårig prosjekt med start i januar 2014 og avslutning i desember 2015. ALT har lang erfaring med denne type utviklingsarbeid, og det er gode interne rutiner for oppfølging av framdriftsplan og budsjett.

1. Planlegging. Avklare nettsted som skal tilpasses. Workshop og manusskriving.

2. Velge en nettside som kan tegnspråktolkes og tilpasses målgruppen.

3. Opptak film og tegnspråktolke nettside

4. Redigering, stemmelegging og teksting av film

5. Markedsføring

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Mobbing er vondt.pdf

Prosjektleder/forsker

Charlotte Helene Agerup

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Mobbing er vondt
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Statped
Beløp Bevilget
2014: kr 365 000, 2015: kr 450 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet