Mellom barken og veden

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Å være sterkt hørselshemmet kan ikke alltid kompenseres med høreapparat(er) og derved gi en tilfredsstillende deltagelse i en normalthørende verden. Man er heller ikke helt døv slik at man kan delta i de døves verden uten tilfredsstillende kunnskap om de døves språk, tegnspråk, og ha ferdigheter nok i dette til å delta på deres arena. Man befinner seg med andre ord «midt mellom to stoler».

Målsetting

Vestfold Døveforening skal gjennomføre minst et treff i måned for hørselshemmede som trenger å praktisere tegnspråk i naturlige omgivelser sammen med frivillige «tegnspråkveiledere» fra foreningen.

Målgruppe

Ca 25 000 hørselshemmede i Vestfold. De fleste hører greit nok med teknisk hjelpemiddel. En god andel sliter i hverdagen for å kunne kommunisere med andre.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppa skal bestå av Christine Marie Dale Winge som er foreningsleder i VDF, prosjektleder og Reidun Marie Rygh. Prosjektleder skal lage spørreundersøkelse, informere om prosjektet, koordinere bruk av lokalene i Sandefjord og frivillige i prosjektet samt være med på treffene selv. Christine skal bistå prosjektleder på forskjellige måter. Sørge for at prosjektlederen har de nødvendige ressurser. Reidun skal bidra til med sin erfaring i planleggingsfasen og utarbeidelse av spørreundersøkelsene. Sekretær Jim Vold skal lede koordinering av frivillige.

Fremdriftsplan

Til å begynne med satser vi på et treff per måned. Omtrent tre timer hver gang. Dersom det viser seg at interessen er stor, så vil vi utvide til flere treff. Tar vi utgangspunkt i 3 timer hver gang, så har vi 6 (2×3) frivillige timer hver gang. Regner med at treffene ikke arrangeres i sommermånedene. 10 måneder x 6 = 60 timer. Vi skal strebe etter for å kunne utvide og ha et større og hyppigere tilbud.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Mellom barken og veden.pdf

Prosjektleder/forsker

Jim Vold

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Mellom barken og veden
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 150 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring