Kvinnehelsepodden – på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

25

Fremdriftsplan

Prosjektoppstart med etablering av prosjektgruppa og programleder for podkastserien. Prosjektgruppa vil fungere som støtte for programlederen. Den 1. podkasten skal være innen 30 juni 2023. Den 2. podkasten skal legges ut så fort teamet har fått sett på og gått i gjennom utredningen som legges ut fra Kvinnehelseutvalget den 8. mars. Hele utredningen i sin helhet blir tema for podkast nr. 2. Basert på tilbakemelding fra publikum underveis når podkast nr. 1 og 2 produseres og publiseres, vil prosjektgruppa kunne styre inneholdet litt mer målrettet for de neste 6 podkastene. Vi legger særskilt vekt på å treffe og intervjue kvinner fra over hele landet og i forskjellige alder. Formålet er å kunne sette intervjuobjektenes egne opplevelser i møtet med helsevesenet i sammenheng med resultatene fra utredningen. De siste podkastene tar også for seg hvilke tiltak som har blitt satt i gang som følge av NOU-rapporten, hvor vi ser dette ut fra målgruppens perspektiv i forhold til deres behov og rettigheter. Etter siste podkast, skriver prosjektgruppa en utfyllende sluttrapport som identifiserer mulige tiltak og satsingsområder som gruppen mener bør prioriteres av Norges Døveforbund og andre tegnspråklige interesseorganisasjoner i deres videre interessepolitiske arbeid. Prosjektet vil også gi NDF og NTS Kompetanse nyttige erfaringer og kunnskap som gir grunnlag for videreføring i eventuelle nye prosjekter relatert til døve/hørselshemmede kvinners helsesituasjon i Norge.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Kvinnehelsepodden – på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 230 000, 2024: kr 170 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
31.08.2024
Status
Under gjennomføring