CODA barn i barnehage

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Prosjektet ”CODA barn i barnehage” ble gjennomført av Ål Folkehøyskole i samarbeid med en lokal barnehage

Bakgrunn: Prosjektet ”CODA barn i barnehage” ble gjennomført av Ål Folkehøyskole i samarbeid med en lokal barnehage. (CODA: forkortelse for ”children og deaf adults.) Målet var å sette fokus på hørende barn av døve foreldre og deres situasjon i barnehagen. Disse barna har minst to språk og kulturer, tegnspråk og norsk. Hjemmespråket er tegnspråk og det er som regel i barnehagen at de alene, møter en kulturell arena som er annerledes enn sin egen for første gang. Dette møtet ønsket prosjektet at barna skal oppleve som trygt og positivt.

 

Målsetting:

·        Gjennom lek og forellinger bevisstgjøre CODA-barn på sin identitet som tokulturelle og tospråklige barn.

·        Å ”normalisere” CODA-barn gjennom informasjon om døve og døves kultur til barn og ansatte i barnehagen.

 

Ved begrepet ”å normalisere CODA-barn” menes det å forholde seg til CODA-barn slik en forholder seg til andre tokulturelle og tospråklige barn i dagens flerkulturelle samfunn.

 

Gjennomføring: Prosjektet ble gjennomført ved tiltak rettet mot tre målgrupper: CODA-barn, ikke CODA-barn, og barnehageansatte.

 

Tiltakene:

·        Observasjon i barnehagen for å se på CODA-barns situasjon i barnehagen.

·        En kurs for barnehagens ansatte om CODA-barn og døves kultur med vekt på atferdsnormer.

·        To besøk av en døv lærer i samlingsstund på barnehagen hvor barna fikk treffe en døv voksen og lære enkelte tegn.

·        Et besøk i barnehagen av en voksen CODA som fortalte om det å være barn av døve foreldre.

·        Laging og utprøving av et undervisningsopplegg rettet mot barnehagens barn.

·        Laging av et hefte, ”CODA barn i barnehagen,”

 

Resultat: Barnehagens ansatte og prosjektteamets vurderinger viser at CODA-barn fikk en tydelig forsterking av deres identitet. Ansatte ble også mer bevisst på CODA-barn som tokulturelle barn. Det var tydelig endring i holdinger, kunnskap og forståelse i forhold til tegnspråk og døve mennesker fra barn som ikke hadde døve foreldre. Slike endringer viser at tiltak, som har som mål å bidra til et mer kosmopolitisk og flerkulturelt samfunn, har reelle muligheter til innvirkning.

 

Videre planer: Ål folkehøyskole ønsker å holde kurs for ansatte i barnehager hvor det finnes CODA-barn. Er interessen stor nok, vil man tilby dette som et fast kurs. Samtidig vil erfaringene fra prosjektet integreres i det daglige arbeidet på kursvirksomheten ved Ål folkehøyskole.

Prosjektleder/forsker

Joseph J. Murray

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
CODA barn i barnehage
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Ål Folkehøgskole og kurssenter for døve
Beløp Bevilget
2006: kr 441 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet