Fremmedspråklige og «Se mitt språk»

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: ”Se mitt språk” er et 40 ukers opplæringsprogram i tegnspråk for foreldre med hørsels­hemmede barn i alderen 0-16 år. For sterkt hørselshemmede barn med fremmedspråklig bakgrunn er det av stor betydning at de kan bruke tegnspråk hjemme. Foreldre til disse barna har vært målgruppen for dette prosjektet. Målsettingen for prosjektet har vært å tilpasse opplæringsprogrammet for denne gruppen foreldre. Gjennomføringen har konsentrert seg om tre hoved­områder:

·        Kunnskapsutvikling og kompetanseheving

·        Utvikling og oversettelse av materiell

·        Utprøving av undervisningsmetoder

 

Resultater: Prosjektet har bidratt til økt innsikt i foreldrenes behov, både gjennom en brukerundersøkelse og samtaler med foreldrene. Lærerne har gjennom erfaringsutveksling og utprøving av ulike undervisningsmetoder blitt tryggere i sin undervisning. Det er laget en ordliste med ord og uttrykk fra hørselsfeltet og det er laget et informasjons­hefte til ”Se mitt språk”, som er oversatt til engelsk, arabisk og urdu. Viktige prosesser er igangsatt og de blir videreført i regi av kompetanse­sentrene for hørselshemmede og Landsdekkende informasjons- og koordinerings­utvalg, LIKU.

Prosjektleder/forsker

Ann-Elise Kristoffersen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Fremmedspråklige og «Se mitt språk»
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Skådalen kompetansesenter
Beløp Bevilget
2005: kr 400 000, 2006: kr 150 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet