Kommunikasjon for døvblitte

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”kommunikasjon for døvblitte” hadde som mål å utrede TSS som kommunikasjonsmetode for døvblitte, samt å produsere

Prosjektet  ”kommunikasjon for døvblitte” hadde som mål å utrede TSS som kommunikasjonsmetode for døvblitte, samt å produsere undervisningsmateriell i TSS.

TSS står for ”tegn som støtte for munnavlesning” og er en hjelp til personer som mister hørselen i voksen alder.

 

TSS tar utganspunkt i norsk talespråk i motsetning til norsk tegnspråk som er et selvstendig, fullverdig språk. For personer som mister hørselen i voksen alder og derfor behersker det norske talespråket godt, kan det være naturlig å satse på TSS.

 

Undervisningmateriellet  har tittelen: ”Kommunikasjon når hørselen svikter”. Det er inndelt i seks studieenheter som hver er knyttet til et videoprogram. Studieopplegget er svært fleksibelt. Det kan benyttes på kurs, i studiesirkler og som selvstudium. Lærere og deltakere kan i stor grad selv styre hvordan stoffet brukes. Studieveiledning finne på internettsiden www.tss.as  Studieveiledningen finnes også som papirutgave. 

 

Like viktig som å lære TSS er det å få informasjon om hva det innebærer å miste hørselen i voksen alder. Undervisningspakken har derfor også en temadel. Personene som medvirker i programmene har enten mistet hørselen eller er familiemedlemmer eller venner. Temadelen tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer og opplevelser i forhold til det å miste hørselen. Mange vanskelige ting blir tatt opp, men det settes fokus på en rekke utfordringer, muligheter og mål.

Prosjektleder/forsker

Astrid Marie Sund

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Kommunikasjon for døvblitte
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Institutt for spesialpedagogikk v/UiO
Beløp Bevilget
1998: kr 640 000, 1999: kr 870 000
Startdato
01.12.1998
Sluttdato
31.08.2001
Status
Avsluttet