Lederutdanning for døve og hørselshemmede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Prosjektet “Lederutdanning for døve og hørselshemmede” initiert av Norges Døveforbund i samarbeid med OsloMet, tar sikte på å tilrettelegge for formell lederutdanning for døve og hørselshemmede med bakgrunn i ulike fagområder. Dette initiativet er inspirert av tidligere suksesser som tegnspråklig vernepleierutdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge, som resulterte i kvotering for tegnspråklige studenter. Prosjektet understreker behovet for kvotering i lederutdanning for å imøtekomme mangelen på formell opplæring blant døve og hørselshemmede som allerede innehar en bachelorgrad. Det erkjenner utfordringer som mangel på tilrettelagt utdanning og behovet for lederopplæring spesifikt tilpasset døve og hørselshemmede for å styrke deres stilling i arbeidslivet og samfunnet. OsloMet tilbyr et masterprogram i ledelse som kan bli tilpasset for å inkludere døve og hørselshemmede gjennom kvotering. Prosjektet omfatter markedsføring mot tegnspråkmiljøer, ekstraordinær søkerordning, og tilrettelegging av undervisningsmateriell på norsk tegnspråk. Det legges vekt på metodeutvikling for å sikre likeverdig tilgang til utdanningsmateriell og inkluderer et emne om døveledelse, samt oversettelse og tilpasning av utdanningsmateriell til visuell pedagogikk. Norges Døveforbund fungerer som søkerorganisasjon og prosjekteier, mens OsloMet er ansvarlig for gjennomføringen. Ål folkehøyskole bidrar med sin erfaring innen arbeid med døve og hørselshemmede. Prosjektet tar høyde for utfordringer som tilpasning av undervisningsmateriell og tilgjengelighet av tolketjenester, med løsninger som inkluderer samarbeid med eksperter og bruk av teknologiske hjelpemidler. Det legges vekt på etikk og personvern, samt datainnsamling og evaluering ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder. Prosjektets mål er å øke antallet døve og hørselshemmede med lederutdanning, forbedre deres selvfølelse og psykiske helse, samt fremme mangfold og inkludering i arbeidslivet. Formidlingsstrategier inkluderer markedsføring gjennom Norges Døveforbunds plattformer og mulige publikasjoner i studentmedier. Prosjektet ledes av Heidi Woll fra OsloMet, med et prosjektteam bestående av Anne Bakken fra Ål folkehøyskole og Adriana Fjellaker fra Norges Døveforbund, hver med unik kompetanse og erfaring. Arbeidsplanen dekker prosjektforberedelser, rekruttering, gjennomføring og evaluering, med fokus på å tilpasse aktiviteter etter behov gjennom hele prosjektperioden.

Prosjektleder

Heidi Woll

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Lederutdanning for døve og hørselshemmede
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 100 000, 2025: kr 400 000, 2026: kr 900 000, 2027: kr 100 000
Startdato
01.11.2024
Sluttdato
01.11.2027
Status
Under gjennomføring