Bedre kommunikasjon og trivsel

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Sterkt tunghørte/døvblitte er mennesker som har mistet hørselen eller det meste av den i voksen alder

Bakgrunn: Sterkt tunghørte/døvblitte er mennesker som har mistet hørselen eller det meste av den i voksen alder. Den hørselshemmede selv og hans/hennes nærmeste må ta i bruk tekniske hjelpemidler og hele familien må lære en ny måte å kommunisere på.

 

Målsetting: Målsettingen med prosjektet var å informere om dagens tekniske hjelpemidler, og om hvordan man bruker tolk til dagliglivets gjøremål. Videre ønsket vi å belyse kommunikasjonsmetoden ”Tegn som støtte til munnavlesning (TSS)”.

 

Gjennomføring: Prosjektet gjennomførte to kurs for sterkt tunghørte/døvblitte og deres pårørende. Første kurs hadde vi på Quality Hotel Park, Syd i helgen 19. til 21. oktober 2001. Der var det 41 som deltok. Det andre kurset ble holdt som et dagseminar, lørdag 23. november 2002 på Linne hotell, på Linderud i Oslo. Der var det 27 deltakere.

 

På begge kurs hadde vi foredragsholdere som informerte om forskjellige typer tekniske hjelpemidler, hvordan man kunne søke om å få låne dem samt bruk av tolk. Kursene hadde en bred presentasjon av to opplærings-/videokassetter i TSS som heter: ”Kommunikasjon når hørselen svikter” (Opplæringspakken er finansiert av Helse og Rehabilitering tidligere; prosjektnr: 1997/3/0134). En av dagene sto Cochlea Implantat (CI) på programmet. Det er en operasjon som gjør at den hørselshemmede kan oppfatte mer lyd.

 

Oppnådde resultater: Ved evaluering av kurset, ga mange uttrykk for at de hadde hatt stort utbytte av kurset. De hadde fått en bred innføring i temaene, slik at de i stor grad visste hva som kunne være aktuelt for den enkelte. De hadde også fått en praktisk veiledning i hvor de skulle henvende seg for å få hjelp. Hensikten med disse kursene ble i stor grad oppfylt.

 

Planer fremover: Utvikling av nye og bedre tekniske hjelpemidler kommer på løpende bånd. Det var mange flere som ønsket å delta, men på grunn av økonomi måtte vi begrense antall deltakere. Tiden ble også for knapp til å belyse hvordan man kan møte psykiske utfordringer når man mister hørselen. Hvordan man skal prøve å motvirke isolasjon og depresjoner som ofte melder seg, spesielt hos eldre døvblitte.

 

Det er nødvendig å gjennomføre flere slike kurser, for nye døvblitte, belyse de psykiske utfordringene samt holde seg oppdatert på den tekniske utviklingen.

Prosjektleder/forsker

Asgjerd Lillian Kraabøl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Bedre kommunikasjon og trivsel
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2001: kr 200 000
Startdato
01.03.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet