Besøkstjeneste for eldre døve i Bergen og Vestland fylkeskommune

Søknadssammendrag

Som en konsekvens av koronapandemien har Bergen Døvesenter måtte avlyse eller redusere tilbudet til sine medlemmer. Da det ble forsøkt åpnet opp igjen for aktiviteter ble det tydelig at det var stort behov for sosialisering blant voksne og eldre. Digitale ferdigheter gjør kontakt utfordrende, og andre lot være på grunn av at de selv er i risikogruppen.

Bergen Døvesenter så da et stort behov for å opprette en besøkstjeneste som kan ivareta informasjonsflyten og inkluderingen av de som faller ekstra ut på grunn av korona. Prosjektgruppen får da ansvaret for å organisere og rekruttere frivillige til å utføre besøkstjenester, og der det er behov, hjelpe med ulike tjenester.

Tiltaket vil først og fremst være rettet mot de eldre i Bergen kommune og Vestland Fylkeskommune. Vi vil også gi tilbud til andre som i voksen alder av ulike grunner ikke deltar i det sosiale i dag, enten på grunn av isolering eller underliggende sykdom. Gjennom våre besøk vil vi også sørge for informasjonsformidling og sikre at de er orientert og

Det startes opp desember 2020 med å organisere, rekruttere og formidle utad om prosjektet og opprette kontakt med folk som har behov for besøkstjeneste. Gjennom hele 2021 skal prosjektet ha som mål om å bygge en god base med frivillige som yter gode besøkstjenester.

Vi forventer å kunne bygge en sterkere og tettere bro mellom medlemmer som blir isolerte og Bergen Døvesenter, og et tryggere og hyggeligere hverdag med besøkstjenester i trygge rammer med smittevern i fokus. Det forventes at dette prosjektet vil videreføres etter prosjektslutt i samarbeid med andre viktige aktører i Bergen.

Prosjektleder/forsker

Norunn Kalvenes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Besøkstjeneste for eldre døve i Bergen og Vestland fylkeskommune
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
02.12.2020