Digital møteplass på TikTok for døve og hørselshemmede barn

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Etter halvannet år med smitteverntiltak, vet vi at døve og hørselshemmede barn og unge har hatt en spesielt hard påkjenning. Norges Døveforbund (NDF) er alarmert over situasjonen. Dette prosjektet har som mål å motvirke isolasjon og ensomhet og skape fellesskap og inkludering i denne målgruppen. Vi velger oss den “hotteste” sosiale plattformen for videodeling i den unge målgruppen og skaper et digitalt fellesskap på TikTok for barn og unge som bruker tegnspråk. Tiltaket har potensiale til å “produsere vennskap” som i utgangspunktet er digitale, men som kan utvikle seg til å bli fysiske.

Målsetting for prosjektet

Målet er å skape en aktiv digital møteplass på TikTok der døve og hørselshemmede føler seg hjemme.

Målgruppe

Døve og hørselshemmede barn og unge mellom 8 og 18 år. Det fødes ca 60 barn pr. år som kommer inn i kategorien.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

600

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I år 1 av dette prosjektet legger vi legger opp til 20-25 videopubliseringer gjennom et halvt år. Frivillige vil gjennom denne perioden bli lært opp og vil drive kanalen på egen hånd. Så, i begynnelsen av år 2 (2023) kjører vi en ny runde med fire måneder med profesjonell support og produksjon av 10-12 nye videoer i samarbeid med de frivillige. Målet er å få til et godt samspill der resultatet er en solid TikTok kanal som har fart, retning og i fortsettelsen kan være en del av NDF`s tilbud til unge. På kanalen planlegger vi å publisere flere typer videoer, som alle skal tegnspråktolkes: 1) Videoer som trender på TikTok i Norge og internasjonalt redistribueres på kanalen i tegnspråktolket versjon. Tolkingen skjer i et eget vindu i nedre del av den vertikale skjermen. 2) Originale videoer av og med kanalens døve medarbeidere. Her blir det humor, bevegelse, overraskelse og sketsjer sammen med, i enkelte videoer, formidling av viktig innhold til målgruppen fra NDF og ungdomsavdelingen NDFU. 3) Originale videoer med norske hørende TikTok-stjerner i samspill med kanalens døve medarbeidere. Målet med dette er å sikre at den nye kanalen inkluderes i “TikTok-geografien” som de fleste norske hørende barn og unge vet om og bruker.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektstart blir i januar 2022, dersom prosjektet invilges støtte. I februar, mars og april rekrutteres frivillige til prosjektet, samtidig som preproduksjon av videoer kommer igang. Produksjonen skjer fra mars og utover. Kanallansering blir i april. Frivillige driver kanalen videre gjennom året. Første tertial av 2023 blir en ny periode med profesjonell support. Kanalen vil etter dette stå på egne bein og bli en av NDFs kanaler.

Prosjektleder

Ivar Steen-Johnsen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Digital møteplass på TikTok for døve og hørselshemmede barn
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Nordic Screens
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000, 2023: kr 434 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring