Underveis

Søknadssammendrag

Koronapandemien og tiltakene har ført til at følelsen av utenforskap og isolasjon er blitt forsterket for mange grupper i samfunnet. Dette gjelder også tegnspråklige mennesker – det vil si døve, hørselshemmede og andre som snakker tegnspråk for å kommunisere med andre. Samfunnet ble nedstengt – og det samme ble mange tegnspråklige sosiale arenaer.

Etter to år med pandemi skapes det også vaner som gjør det vanskeligere og vanskeligere å komme tilbake til hverdagen. Kanskje har man på en måte glemt hvordan det er å være aktiv og sosial?

Når sosiale arenaer faller bort og pubene stenges, har naturen av naturlige årsaker blitt et godt alternativ for mange. Selv om det er pandemi, kan man gå en tur i skogen eller opp på en fjelltopp. For mange har natur og friluftsliv blitt en større del av livet under pandemitiden. Naturen er gratis og tilgjengelig for (nesten) alle. Medier rapporterer om økt interesse for natur og friluftsliv.

Dette prosjektet har som mål å løfte bevisstheten i tegnspråkmiljøet om hvilke muligheter som fins for å komme seg ut i naturen på tur. Det er to perspektiver som er viktige å ivareta og påpeke her som har sammenheng med koronasituasjonen og konsekvensene av koronatiltak:

  1. Fremme aktiviteter som er mulig å gjennomføre selv under en sosial nedstenging
  2. Bli bevisste på hvordan koronatiden har påvirket oss, og komme tilbake til en aktiv livsstil

Gjennom å inspirere og vise hvilke muligheter man har gjennom tilbud som allerede fins i dag, vil vi motvirke de negative helseeffektene som pandemien har ført med seg for døve. Prosjektet skal rett og slett gi døve en «dult» mot en mer fysisk aktiv og helsefremmende livsstil, gjennom en kombinasjon av å arrangere turer og lage tegnspråklig informasjon som gjør det lettere å planlegge og og komme i gang med friluftsliv.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Underveis
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
Kr 960.000
Startdato
11.03.2022